В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Грам ,килограм ,тон .Обощителен урок за 3 клас


 Съдържание:

1.Да си припомним: „Кои мерки за измерване на дължина и маса  познаваме  ?”

1.1 Мерки за дължина.

1.2 Килограм .Основни задачи

2.Да запомним : „ Какво е  грам и какво измерваме с него ?” .Текстови задачи

3. Да запомним : „ Какво е  тон  и какво измерваме с него ?”

4.Забавни задачи за малки математици


1.Да си припомним: „Кои мерки за измерване на дължина и маса познаваме ?”

1.1 Мерки за дължина.

Основна единица за измерване на дължина е метъра

1
1

Неговите производни са :

1
1

1 милиметър

=1 мм(mm)
1 сантиметър

=1 см (cm)
1 дециметър
 
= 1дм(dm)
1 метър

=1 м(m)
1 километър

= 1 км(km)

1см=10 мм

1дм=10см

1м=100см

1км=1000 м

 

 

 

 

1 км=1000м

 

 

 

 1 м=10дм

 

 

 

1 дм=10см

 

 

 

1 см=10 мм

 

 

 

1 мм

 

 

 

 

1
1
1

Събираме,изваждаме,умножаваме и делим в еднакви мерни единици


  •  2см и 5 мм =( 20+5)мм=25 мм    

 

  •  4дм и 4 см =( 40+4)см=44 см

 

  •   3дм и 8 мм =( 300+8)мм=308 мм

 

  •   6м и 5 дм =( 60+5)дм=65 дм

 

  •   400дм и 7м =( 40+7)м=47 м

 

  •   3000м и 7 км =( 3+7)км=10 кмЕдна забавна задача за малки математици


 На една права линия  са подредени   4 животни  .Първи е таралежът ,след него е заекът ,след  заека е  костенурката ,а след  нея  - лисицата .Разтоянието между заекът и костенурката е 4 м ,а между костенурката и  лисицата – 12м .Оказало се,че заекът е точно по средата ,между  таралежът и  лисицата .Колко метра е разтоянието между  таралежа  и  заекът  ?1.2 Килограм .Основни задачи за 3 клас

С две претегляния на везната Петър открил ,кое от трите животно  е най-тежко .
"/>

Вижте как е разсъждавал Петър :

  • От  първото теглене виждаме, че лисицата  ,е по-тежка  от  петелът

  • От  второто теглене,виждаме, че петелът е по-тежък  от  котката

  • Тогава лисицата   е  най-тежка


Освен кой е по -тежък , важно е да знаем кой колко тежи

Столовете , масата, бюрото, книгите, тетрадките, химикалите , топката, скалите, планините, растенията, животните и всички останали предмети, които ни заобикалят се наричат тела.
Всяко тяло  е съставено от вещества (стъкло, пластмаса, порцелан ) и  има обем (мястото ,което заема )

Масата на тялото  ни показва ,какво количество вещества има в неговия  обем
Бележка : В ежедневието  вместо маса се  използва думата тегло

Бележка : В ежедневието вместо маса използваме думата тегло

Килограм – единица за измерване на масата Съкратено записваме 1 кг ( kg )  


Световен еталон на  килограм ,  се намира  в   
Международното бюро за мерки и теглилки във Франция1
1

С теглилки и уреди измерваме теглото на предмети

Примери :Пакет брашно тежи 1 кг
"/>

Петелът  тежи 3 кгС теглилки и уреди сравняваме теглото на предмети

 
Записваме : 3 кг > 1
кг

Вярно,е че :  15 кг <  480 кг  <  770 кг

Събираме ,изваждаме ,умножаваме и делим в килограми

"/>
   (1+1+5) кг =7 кг  или   (2+5) кг =7 кг


Вярно,е че :

(40 +100 +60)кг

=(40+60+100)кг

=(100+100)кг = 200 кг

 

Прилагаме съдружителното свойство на събирането
1
1
1


 Вярно,е че :Три пилета тежат ,колкото две котки –  по 4 кг


Вярно,е че :

Ако котките тежат по -равно , една котка тежи 4:2=2 кг
1
1
1

Задача  Пресметнете:

200 кг + 150 кг  = .........                          176 кг  -  69 кг      = .........

137 кг  + 160: 4 кг = .........                          176 кг  - 50 . 3 кг   = .........


 Задача Поставете знаците „ <, > „ или „=” на мястото на въпросителният знак

 

 250 кг

200 кг

 

 

348 кг

?

360кг  - 9кг

 

 

8кг  + 7кг

?

15 кг

 

Съвременните измервателни уреди са електронните кантарчета и везни
Кантарите се използват в  медицинататърговията и научните лаборатории


Основни текстови задачи от измерване на маса с килограмЗадача :
Мечка тежи  90 кг, а  куче е 9 пъти по-леко  .Колко килограма тежи  кучето ? 
Решение :

90:9=10 кг

Отговор : 10 кгЗадача :
Три   кучета  с еднакво  тегло,тежат  36 кг .Колко тежи едно агънце ,ако е с един килограм по-леко от едно куче ?

Съкратен  запис:

Знаем,че  

Търсим :  

3 кучета   тежат  36 кг

 Колко тежи едно агънце, ако е с  един килограм по-леко от един вълк  ?

Скрит въпрос:Колко тежи едно куче  ?

 

 (1)  1 куче  - 36:3=12 кг 
(2)  1 агънце  - 12-1=11 кг

Задача
за упражнение:Колко тежи катеричката ?
Задача :
Пет прасета с еднакво тегло  тежат  общо  300 кг .Колко тежат  2 такива прасета ?

Съкратен  запис:

Знаем,че  

Търсим :  

5 прасета   тежат  300 кг

 Колко тежат  2 такива  прасета  ?

Скрит въпрос:Колко тежи едно прасе?

 

 

Решение :

(1)  1 прасе - 300:5=60 кг 
(2)  2 прасета - 2.60=120 кг
Задача за упражнение  : Мая тежи  42  кг, а  кучето и е с  28 кг по-леко  .Колко килограма тежи  зайчето на Мая,ако е 7 пъти по-леко от кучето   ? 

Отговор : ...................

Задача за упражнение.Съставете задача по данните в таблицата

Знаем,че  

Търсим :  

В склад  има   890  кг ябълки  

7 дни  продавали по  100 кг  ябълки


Скрит въпрос :

 

1
1
1

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg