В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Събиране и изваждане на числата до 100 .Задачи за 2 класСъдържание :

1. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване  .

1.1 Презентация : Как събираме и изваждаме двуцифрени числа без преминаване

1.2 Упражнение  :Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване


2. Събиране и изваждане на числата до 100 с  преминаване на десетицата

2.1 Тренажор :  Събиране и изваждане  на числата до 100

2.2 Самостоятелна работа : Събиране и изваждане на числата до 100

2.3 Тест :Събиране и изваждане на числата до 1001. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване .

1
1
1

1.1 Презентация : Как събираме и изваждаме двуцифрени числа без преминаване

Стартирай от тук !Натисни последният бутон и гледай в режим на слайд шоу !

1
1

1
1
1

1.2 Упражнение :Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване


1. задача  Пресметнете :


6 + 7   =                                                9 + 4 + 7  =


32 + 5  =                                                33 + 6 =


6 + 71    =                                               50+30 =

 2. задача  Пресметнете :

16 + 12   =                                                17 + 11  =


32 -12  =                                                   39 - 16 =


66 - 6    =                                                   54+35 =
3. задача  Петър има 12 колички,а Стоян с 3 в повече .

А) Колко колички има Стоян ?

..............................................................................................................................................

Б)Колко колички  общо имат Петър и Стоян ?

..............................................................................................................................................

 


4. задача Катя има 10 лева .Купила си кукла за  3 лева .Баба и и подарила още 10 лева .Колко лева има Катя ? 

................................................................................................................................................5. задача Пресметнете :


6 + 7 + 51    =                                                9 + 4 + 7 + 16 =


32 + 5 + 10  =                                                33 + 2 + 4 + 6 =


6 + 7 + 73    =                                                13 + 7 + 50+30 =

  


6.задача :Колко крака имат 2  кокошки , едно куче и 2 котки ?

........................................................................................................................7.задача 

А)+ 25 = 56   

☼= ?..........................................................                   

 

Б)44 -= 23

☼= ?..........................................................                   

 

 

В) 73 -= 3

☼= ?..........................................................                   

 

Г) 8 +  = 58

☼= ?..........................................................                   

 

 

Д)  ☼ -  11 = 78

☼= ?.......................................................... 

 

Е)  32 -= 11

☼= ?..........................................................                   

 


8.задача  Колко е обиколката на правоъгълник със страни  10 см и 30 см ?

------------------------------------------------------------------------------------------------


9.задача . Начертай квадрат със страна  равна на 11 см .Намери неговата обиколка ?  
10.задача
Пресметнете :
А )    40 - (9+ 11) = ?
...................................................................................................

Б)      (13+7) +  (11 -2  ) = ?
...................................................................................................

В)       59 - (18 + 11) = ?
...................................................................................................

Г )       69 - (18 - 9) = ?


 

11.задача Сборът на най-голямото двуцифрено число с цифра на единиците нула  и най-малкото двуцифрено число е :

...............................................................................................................12.задача  От сбора на числата   26 и 32 извади   57

.....................................................................................................................13.задача  В един магазин има 90 кг ябълки . Първият ден продали  20 кг ябълки, а вторият – 40 кг  .Колко килограма ябълки са останали в магазина ?    .   

..............................................................................................................................


14.задача  Постави число на мястото на  ,така че да е вярно: 

10 + 11 > 20 +

☼ =?   ...............................................................................

 

 


15 .задача   На мястото на въпросителният знак , постави един от  знаците  :   > ,<  или  = А)   50+20

 ?

6 9

 

 

 

Б)   41 -31

 ?

10  

 

 

 

С)   23+36

 ?

51

 

 

 

Д)  83 –72

 ?

 42  -  31

 


1

2. Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

2.1 Тренажор : Събиране и изваждаме на числата до 100 с преминаване на десетицата

Стартирай от тук !Натисни последният бутон и гледай в режим на слайд шоу !

1
1
1

2.2 Самостоятелна работа : Събиране и изваждане на числата до 100

1
1
1

2.3 Тест :Събиране и изваждане на числата до 100

 

 

1.задача   2 дес.+ 7 ед.=

 

А) 72       Б)27   В) 56       Г) друг отговор


 

2.задача   Сборът на числата   25 + 7  е :

 

А) 22       Б)32   В) 42       Г) друг отговор

 

3.задача   Разликата  на числата   25 - 7  е :

 

А) 12       Б)17   В) 18       Г) друг отговор

 

 

4.задача  . Лисващото число е :

 

20

40

60

80

?

 

А) 100       Б)    20   В)   30       Г)  друг отговор

 

 

5.задача   Пресметнете  :   70 - (8 + 11) = ?

А) 49       Б)51   В) 41      Г) друг отговор

 

 

6.задача   Пресметнете  :  27 + 28 + 33 = ?

А) 88      Б)87   В) 98      Г) друг отговор

 


7.задача : Кои резултат е най-голям  :

А) 20 + 70 = .........                       Б)    86 -  16     = .........

В)   81 + 11 = .........                     Г)   89 - 9    = .........

 

 

 

8.задача : Кои резултат е най-малък  :

А) 20 +15 = .........                       Б)  62 -  29   = .........

В)   71 - 41= .........                      Г)  54 - 25    = .........

 

 

9.задача   Сборът на две числа е 78 .Ако едното събираемо е  39 , другото е : 

А) 49      Б)47   В) 39      Г) друг отговор

 

10.задача      ☼= ?

   28 +   ☼ =  86- 16.

А) 52      Б)42   В) 62      Г) друг отговор

 

 

11. задача Мая има  1 лев  .Купила си  две бонбони  с цени – 30 ст и 45 ст . .Колко  стотинки са и останали ?

А) 10   ст.         Б)  25    ст.       В) 15  ст.        Г)  друг отговор

 

 


12. задача  Участниците на  олимпиадата по математика  от  първи клас са с 19  в повече,отколкото във втори клас   .Ако  първокласниците са  56 , то второкласниците са : 

А) 75                Б) 47              В) 37           Г)  друг отговор

 

 

 

 

13. задача  Всички ученици  от 2а и 2б  клас  са  57 .Ако учениците от 2а са с 17 в по-вече от 2б ,то учениците във 2б са :  

 

А) 40  броя              Б) 20    броя         В)  35   броя                     Г)  друг отговор

 

 

 

 

14. задача В купа има ябълки ,круши и портокали –общо 30 . Кака изяде 2 круши ,мама сложи в  купата  3 круши  ,татко изяде 5 портокала и остави 2 круши  и 5 ябълки .Колко плода има  в купата ?     

 

А) 25                       Б) 31           В) 33             Г)  друг отговор

 

 

15. задача Два квадрата със страни равни на  9  см  са съединени ,така както е показано на картинката  . Изразът , който показва   обиколката на полученият нов правоъгълник е :

 

 

 

 

 

А)9см +9см                                                Б) (18 + 18 )см  +(9+9) см                                          

В)9см +9см+ 9см +9см                                Г)  друг отговор 

                                                            КЛЮЧ  ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Отговор

Б

Б

B

А

Б

А

В

Г

В

В

Б

B

Б

В

Б

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg