В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Събиране и изваждане на числата до 1000.Задачи за 3 клас


Съдържание :

1. Събиране и изваждане на числата до 1000 .

1.1 Събиране и изваждане  без преминаване на десетицата и стотицата
1.2Събиране  с преминаване десетицата   и  стотицата
1.3 Изваждане със заемане от десетицата и стотицата

2. Презентация " Събиране и изваждане на числата до хиляда " .Самостоятелна работа .


3.Тест : "Събиране и изваждане на числата до 1000  "

3.1 Тест №1 .Събиране и изваждане на числата до хиляда .Първо ниво 
3.2 Тест №2 .Събиране и изваждане на числата до хиляда .Второ нивоАко урока ти е лесен , започни с презентацията

Натисни последният бутон и гледай в режим на слайдшоу

Изтегли презентацията и пиши върху бутоните за писане (работят в режим на слайд шоу )

1
1
1

1. Събиране и изваждане на числата до 1000

1
1

1.1 Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване и заемане от десетица и стотица

За да намерим сборът (разликата ) на  две двуцифрени числа ,без преминаване  :

  • първо събираме (изваждаме )  единиците и резултатът пишем  за единица
  • после събираме (изваждаме )  десетиците  и резултатът пишем  за десетицаПример:

 


Пример  : По данните на картинката, намерете колко тежи заекът .


"/>

Решение

Заекът  тежи  :   (12+25)-11 = 37-11  = 26 кг

 

 3

 7

 -

 1

 1

 

 2

 6

1
1
1

Същият алгоритъм използваме , за да събираме трицифрени числа без преминаванеПример  :
"/>
1
1
1

Изваждането на трицифрени числа ,започва от реда на единицитеПример  :
На витрина са изложени велосипед и мотоциклет .Намерете с колко лева мотоциклетът е по скъп от велосипедът .
"/>

Решение

Мотоциклетът е по скъп с    769-345 = 424 лева

   

 

 7

9

 -

 3

4

 5

 

 4

 2

 4

   


Проверка : 424 +345=769
Упражнение :
Пресметнете устно : 


805 + 4=               120 + 8 =                  712 + 19 =                484 + 115 =

 

90 + 100 =              440 + 227 =             220 + 738 =               63 + 414 =800 - 200=               120 - 20 =                  712 - 12 =                485 - 115 =

 

990 - 100 =              440 - 220 =             929 - 708 =               563 - 451 =

Упражнение : Попълнете втората  таблицата ,като запишете числата, като сбор от стотици,десетици и единици .  Десетичен запис

Число

Стотици

Десетици

Единици

300+80+4

384

3

8

4

 200+8

208

2

0

8

 800+60

860

8

6

0

 

 

 

 

 

 Десетичен запис

Число

Стотици

Десетици

Единици

 

698

 

 

 

 

809

 

 

 

 

430

 

 

 


Упражнение  Коя цифра ще запишеш на мястото на единиците(☼) ,за да е вярно    :

 200+ 61   >  26☼
Упражнение  Запиши най-голямата цифра  на мястото на стотицата(☼) ,така ,че  да е вярно   :

 159- 48   <  ☼19

Упражнение :
Попълнете таблицата Събираемо

450

355

?

Събираемо

  40

?

  52

Сума

?

697

188

 

 

 

 

Умаляемо

167

746

?

Умалител

15

?

146

Разлика

?

21

131


1
1
1

1.2 Събиране на числата до 1000 с преминаване десетиците и стотицитеСъс следващите примери ще си припомним как събираме двуцифрени числа с преминаване на   десетицата

Пример :


"/>


Пример :
Колко е   38+9 ?


        +1

 

 3

 8

 +

 

 9

 

 4

 7
Пример :
Колко е   39+46 ?        +1

 

 3

 9

 +

 4

 6

 

 8

 5


По същият начин събираме трицифрени числа с преминаване на десетицатаПример  : Колко е 367+214

            +1

 

 3

7

 +

 2

1

 4

 

 5

 8

 1

   


Пример  :   Колко е 63 +129 ?

                +1

 

 

 +

 1

 2

 9

 

 1

 9

 2

   

                 

Пример  : Колко е 269 + 7 ?

                +1

 

 2

 +

 


 7

 

 2

 7

 6

   


Така събираме с преминаване на десетицата и стотицата


Пример 8 :
"/>
Пример  : Тодор има 90 лева ,а Стоян 120 .Колко  лева имат общо  ?

Решение 

        +1

 

 

 +

 1

 2

 0

 

 2

 1

 0

   

                 

Пример  : Числото 160 увеличете  със 70

Решение 

         +1

 

 1

 +

 

7

 0

 

 2

 3

 0

   


Пример  : Запишете   липсващите числа в редицата  : 195,200,205 (..) ,215 (..)  

Решение : 195,200,205 ,210,215,220   Пример  : Намерете  сборът на числата   159 и  367

Решение 

        +1   +1

 

 1

5

 +

 3

 6

 7

 

 5

 2

 6

   

                 Упражнение :
Попълнете таблицата Събираемо

350

309

179

Събираемо

  50

   9

  62

Сбор

?

?

?

 

 

 

 

Събираемо

167

746

509

Събираемо

55

254

196

Сбор

?

?

?

1
1
1

1.3 Изваждане на числата до 1000 със заемане от десетицата и стотицата

1
1
1

Трицифрени числа със заемане от десетицата изваждаме ,така както двуцифрените числа

1
1
1

Изваждането започва от реда на единиците


Пример  : Числото 375 намалете   с  159


"/>


Пример  : Мая   има 108  лева ,а Стоян 220  .Колко  лева  повече има Стоян от Мая ?

Решение 

                 -1    +10

 

 2

2

 -

 1

 0

 8

 

 1

 1

 2

 

Проверка : 112 +108 =220Пример  : Намерете разликата на числата  267 и 178 ?

Решение 

 Заемането от десетицата и стотицата извършваме наум

 

 2

6

7

 -

 1

 7

 8

 

 

 8

 9

  

Проверка : 89 +178=267Пример  : Разтоянието  между две хижи е 1 км . Турист тръгнал от първата хижа и след  457 м  направил  почивка .Колко метра  трябва да измине  туриста след почивката ,  за да стигне  до втората хижа ?

Решение

1 км =1000 м

   

1
0
0
0

4
5
7

5
4
3

  

Отговор : 543 м
Проверка : 543+457=1000 метра
Пример С  колко сумата на 300   и 50 е по-голяма от  178  ?

Решение

 300+50=350

 

 3

5

0

 -

 1

 7

 8

 

 1

 7

 2

 

 Отговор : 172Пример :   С  колко  разликата на числата 560 и 60  е по-голяма от 124  ?

Решение

560-60=300

 

 3

0

0

 -

 1

 2

 4

 

 1

 7

 6

 

Отговор : 176

Упражнение : Пресметнете

 

835 + 5=               857 + 8 =                  712 + 18 =                484 + 48 =

 

9 + 166 =              44 + 227 =                  32 + 638 =               83 + 414 =

 

545 - 28 =             355 - 44 =                  394 - 16 =                 145 - 8 =

 

132 + 638 =         624 + 282=                 279 + 166 =              444 + 227 =

 

545 - 328 =         394 - 216 =                  673 - 331 =               355 - 414 =
Упражнение : Намерете неизвестното число23

  +

?

=

500

 

738

  +

?

=

1000

 

?

  -

146

=

677

 

157

  -

?

=

59

 


 Упражнение : .Пресметнете  :


А)    1 кг  без  247 грама

Отговор ........................


Б)   1 тон  без  35 кг

Отговор .......................

 

В)  1 км  без  200 м

Отговор .......................Упражнение . На мястото на  въпросителният знак  постави знак за сравнение  :  < , >  или 


900      ?      720  + 200                                        49 + 251   ?      300
                              
300      ?       55  +  245                                        90 + 810   ?      900

800            950 – 160                                         300          ?     405 – 115

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg