В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Таблично умножение и деление със 7 .Задачи за 2 клас


Здравейте деца ! 

В този  урок  ще  умножаваме и делим  с числото 7 .

С примери и задачи ще  научите   :

  • таблицата за  умножение и деление до   7 
  •  да решавате  верижки и текстови  задачи 


Предлагаме Ви  разнообразни задачи  за  самостоятелна работа 


Учениците   с математически способности ще решават :

  • логически и забавни задачи
  • задачи " Познавате ли  календара "


Бележка :Задачите за ученици с математически способности са подходящи  за 3 и 4 класЗапочваме с основен преговор1.задача  .Запишете числото 12 , като произведение от два  множителя ,различни от единица .

12 

=

 ? . ?   

12

=

 ? . ?   

12

=

 ? . ?   

12

=

 ? . ?   

1
1
1

"/>

Задачата  решихме  с  разместителното  свойство на умножението !2.задача  Попълнете клетката с въпросителен знак .


"/>
1
1
1

"/>
Упътване :
Всяко число умножено с нула е равно на нула ! 
Разликата на две равни числа е нула !
3.задача  Колко е обиколката на фигурата оцветена в червено ,ако дължината на едно квадратче е 1 см ?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение

2.4 +1.8 =8+8=16 см

1
1
1

"/>

Всяко число умножено с 1  е същото число !

При изрази без скоби ,първо  умножаваме !

4 .задача . Петър има  5 лева,а Стоян  6 пъти повече от него .Изразът който показва колко пари имат двамата е :  

А)  6+5.6 

Б) 5+6.5     

 С) 5.6+6         

 Д) друг отговор5.задача .
Намерете обиколката на равнобедрен   триъгълник с основа 3 см и бедро 4 пъти по-голямо от основата .
"/>

Решение : 

3 + 4.3 +4.3 = 3+12+12 =27 см
6.задача Биолог   нанесъл   данни  в таблица  за  червената лисица и северния  вълк .Направете  пресмятанията и  попълнете  таблицата .

"/>

 

 Северен вълк

Червена лисица

тегло

42 кг

6 пъти по лека

дължина

с  20  см по  дълъг

80 см

височина

 2 пъти по висок

  3 дм

Дължина на опашката

 3 дм 

 3 пъти по-дълга

Скорост на бягане

  до  70 км  за 1 час

 до  70 км  за 1 час

7.задача  Колко са балоните  на картинката ,ако във всяка ръка всяко дете държи по 3 балона ?    


"/>


Решение

Първи начин !

Първо намираме броя на балоните в две ръце и умножаваме по броя на децата

 (3 балона    по 2  ръце  )   по 4  деца  са  (3.2) .4=6.4=24  балона


Втори  начин !  
Първо намираме колко ръце имат 4 деца и после умножаваме по броя на балоните 

3 балона    по  ( 2  ръце     по 4  деца )      са  3.(2.4) =3.8 = 24  балона
"/>

Използвахме  съдружителното   свойство на умножението !

 

8.задача .В купа има 24 плода – портокали и мандарини .Ако  портокалите са 5 пъти в повече от мандарините ,то изразът който показва  броя на плодовете в купата е  :  

А)  5.3+3 

Б) 5.4+4      

 С) 5.6+6         

 Д) друг отговор

 

 

 


 

 

Продължаваме със задачи, в които ще умножаваме с числото 7

1
1
1

9.задача Пинокио срязъл 7 портокала ,всеки по на 4 части .

"/>

Колко парченца портокали е получил ?

Решение

От 1 портокал е получил  4 парчета

От 7 портокала е получил  :

4+4+4+4+4+4+4 = 28 парчета

Да запомним : Сборът на 7 равни събираеми е умножение по 7

Съкратено записваме 7.4=28

1
1
1

Ако Пинокио разреже всеки портокал на 8 части,ще получи :

8+8+8+8+8+8+8 = 7.8 = 56 парчета

10 . задача .Пет  деца  имат по  8 лева .Колко лева имат общо ?

Ако Пинокио разреже всеки портокал на 5 части,ще получи :

5+5+5+5+5+5+5 = 7.5= 35 парчета

1
1

Така получаваме таблицата за умножение по 7


 

 

 

 

 

 

 

 

7

.

0

=

0

 

7

.

1

=

7

 

7

.

2

=

14

 

7

.

3

=

21

 

7

.

4

=

28

 

7

.

5

=

35

 

7

.

6

=

42

 

7

.

7

=

49

 

7

.

8

=

56

 

7

.

9

=

63

 

7

.

10

=

70

С ТОЗИ ЗАБАВЕН ТРЕНАЖОР ,ДЕЛЕНИЕТО Е ЛЕСНО !

Да запомним: 7.0=0,защото на 7 места събираме числото нула

1
1

Извод : Всяко следващо произведение е със 7 по-голямо от предходното !

1
1
1

С ТОЗИ ЗАБАВЕН ТРЕНАЖОР ,ТАБЛИЦАТА ДО 7 Е ЛЕСНА !

1
1

1
1

Всяко число умножено по 7 ,се увеличава 7 пъти

1
1

Всяко число умножено по 7 ,се увеличава 7 пъти
10 .задача: В   7  щайги  има  по 4  хляба .Колко хляба има във всички щайги  ? 

 

Отговор :  7.4 = 28  хляба (7 пъти в по-вече ) 

 

 

11.задача  Петър има  9 лева   ,а  Стоян 7   пъти  по-вече  от  него   .Колко лева има Стоян  ?

 

 Отговор :  7.9= 63  лева 12.задача  Всеки ден   Петър решава по  8 задачи .Колко задачи ще реши за 7 дни  ?

Решение:

За  1 ден  – 8 задачи     

За 7  дни –  7.8 =56  задачи  

 

Отговор : 56

 


13 .задача: Кое е липсващото  число ? 

0, 7, 14, 21,( ....) 35
В следващите задачи ще умножаваме до 7

 

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2

3

6

9

12

15

18

21

24

27

3

4

8

12

16

20

24

28

32

36

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

6

12

18

24

30

36

42

48

54

6

7

14

21

28

35

42

49

56

63

7
14.задача  На мястото на въпросителния знак , постави един от  знаците  :   > ,<  или  = 

 

 

А)   5.7

 ?

6. 7

 

 

 

Б)   7.9

 ?

 64

 

 

 

С)   27+6

 ?

7.4

 

 

 

Д)  7.8

 ?

 100  -  31

 

 

15.задача :  Пресметнете с умножение броя на кръгчетата  на картинката

"/>
Решение  :

Първи начин : Пресмятаме по редове  
На  4 реда по 7 кръгчета -   4.7=28  кръгчета


Втори  начин : Пресмятаме по колони  

На  7 колони  по 4  кръгчета -   7.4=28  кръгчетаВ момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg