В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Таблично умножение и деление с 6.Задачи за 2 клас .Съдържание

1 .Умножение и деление с 6

1.1 Умножение с 6 .Таблица за умножение с 6.Тренажор за упражнение.

1.2 Деление с 6 .Таблица за деление с 6. Тренажор за упражнение


2.Ред на действия .

2.1 Задачи със скоби  .Текстови задачи  .

2.2 Текстови задачи за ученици с математически способности


След всяко ново таблично умножение ,разглеждаме нови нестандартни задачи


3.
Конструктивни  задачи за малки математици : Сглобяване  на   правоъгълници и квадрати  от   правоъгълници с равни размери  ,на които едната страна е в пъти повече от другата .


1.Урок : Умножение и деление с 6

1.1 Умножение с 6 .Таблица за умножение с 6.Тренажор за упражнение.

1
1

Ние знаем да умножаваме и делим с числата до 5Пример :  С умножение  ще  пресметнем ,колко стотинки има  на картинката  

5.5 +4.10=25+40=65 стотинкиПример :  С деление    ще  намерим  ,колко килограма  тежи една лисица .

3 лисици тежат 18 кг

1 лисица е 18:3=6 кг

1
1
1

Знаем,че всяко число умножено с 3 се увеличава 3 пътиПресметнете наум  :

Число

0

3

5

8

10

Увеличете  3 пъти

 

 

 

 

 

1
1
1

Знаем,че всяко число разделено на 4 се намалява 4 пътиПресметнете наум  :

Число

0

8

12

20

28

Намалете    4  пъти

 

 

 

 

 Отговорете с да или не  :


      Число

0

3

4

5

10

12

18

15

1

7

24

30

28

6

Дели  се  на 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дели  се  на 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дели се на 3 и 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В този урок ще се научим да умножаваме и делим с числото 6


Майстор Стоян  съединил   6  огради ,   всяка  с по  4  дъсчици  ,като тази на картинката .


"/>

Така с   помощта на    4+4+4+4+4+4 =  24  дъсчици   ,  построил малка  беседка .


Сборът на 6 равни събираеми е умножение по 6

4+4+4+4+4+4 = 6.4

6.4 =24
 

На един  клон  са кацнали  5  птици .
"/>

С  умножение по 6 , ще намерим ,колко птици ще кацнат на  6 клона  по 5  .

5+5+5+5+5+5 = 6.5=30

1
1
1


Задача. Намерете  с умножение по 6 ,броя на чантите на картинката 
"/>
Отговор:  24 чанти Задача.
"/>Задача . Запишете  сборовете  като произведение  и пресметнете  :


1+1+1+1+1+1 =

0+0+0+0+0+0 =

8+8+8+8+8 +8 =

4+4+4+4+4+4  =

 

1
1
1

Всяко число умножено с 6 , се увеличава 6 пътиПример :   На 6 реда са седнали  по 9  ученика .Колко са всички ученици   ?

Отговор 6.9=54 
Пример :   Във ваза има   7  лалета  и 6 пъти в повече нарциси  .Колко  нарциса  има във вазата   ?

 Отговор 6.7=42 
Пример :  Баба изплела 6  ленти ,всяка с дължина  8 cм .Колко cm е изплела баба ?   

 Отговор 6.8=48 Като използвате разместителното свойство , попълнете таблицата.
Множимо

6

 

4

6

 

 

 

1

3

Множител

5

7

 

 

6

10

6

 

 

Произведение

 

42

24

54

0

60

36

6

18

1
1
1

За да умножавате бързо , таблицата трябва да се знае наизуст !
1
1
1
1

Правило за запомняне !

Всяко следващо произведение с 6 по-голямо от предходното

1
1

Като спазвате правилото, довършете таблицата6.6

=

.....

 

 

 

6.7

=

.....

 

 

 

6.8

=

.....

 

 

 

6.9

=

.....

 

 

 

6.10

=

.....


1
1
1

Открийте последната част на таблицата

На 6  колонки от една  таблица  са написани числата от  1 до 60. Една  част от таблицата  е показана на  първата картинка .

На втората картинка една от трите части  е  последната част   на таблицата .

 Коя е  тя ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

                     А)                                                                  Б)                                                                  В)

50

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

Тренажор за упражнение

1
1

Задачи за самоподготовка :


Задача :  Сравнете произведенията и поставете в празното квадратче един от знаците : "<, > или = "

 

А) 6.8

 

5.8

 

 

Б) 6.4

 

4.6

 

 

В) 6.8

 

5.9

 

 

Г) 5.6

 

6.6

 


Задача : Запишете  ,като произведение  от  два  множителя ,различни от единица

12 = 3.4

12 = 2.6

18 =........

18 =......

36=.......

36=.......Задача  : За една  кордела   са необходими   2  м  панделка  .Колко  метра   панделка   са  необходими за 6 такива кордели   ?

 Отговор ....................................................

 


Задача  :  Основата на равнобедрен триъгълник е   5 см , а  бедрото му  е  -   6  пъти по-дълго .Колко см е бедрото на триъгълника  ?  

 Отговор : .............................

 


Задача : В магазин   има 7  мотора и  6  пъти в повече  велосипеда   .Колко  са велосипедите в  магазина ?

 Отговор ...................................................

 


Задача :  12  кокошки,  струват колкото 4 пуйки   .Колко  кокошки  струват 6  пуйки  ?
 Отговор ....................................................

 

Упътване :  
  • 12  кокошки,  струват колкото 4 пуйки 
  • 12 : 4 =3  кокошки,  струват колкото 1 пуйка 
 
1
1
1

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg