В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Умножение и деление с 2 .Задачи за 2 клас


Съдържание :

1.  Умножение и деление с 2

1.1 Умножение с 2 .Таблица за умножение с 2

1.2 Деление с 2 .Таблица за деление с 2

1.3 Ред на действия .Текстови задачи

2.Задачи  за самостоятелна работа  .

2.1 Умножение и деление с 2 .Ред на действия

2.2 Текстови задачи   с умножение и деление с 2


1. Презентация : Умножение и деление с 2

1.1 Умножение с 2 .Таблица за умножение с 2

1.2 Деление с 2 .Таблица за деление с 2

1.3 Ред на действия .Текстови задачи

1
1

2.Задачи за самостоятелна работа

2.1 Умножение и деление с 2 .Ред на действия1.задача Намерете  с умножение броят  на фигурите на чертежа

 Отговор ....................................................


2 . задача Запишете  сборовете  като произведение :

6 + 6 =

3 + 3 + 3 =

5 + 5 + 5 + 5 + 5=

1 + 1 + 1 + 1 + 1=

8 + 8 + 8 + 8 =

3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

4 + 4 + 4 =

10 + 10  =

 


Когато умножаваме с 2 , числото се увеличава 2 пъти

3. задача Пресметнете :

2 .6 =

5 . 2 =

9 . 2 =

0 .2 =

8 . 1 =

8 . 2 =

10 .1  =

7. 2 =

 


4. задача  На 2 реда са цъфнали по 5  лалета  .Колко лалета  са цъфнали  ?

Отговор ....................................................5. задача  Петър има   10  червени колички  и два пъти в повече сини .Колко сини колички има Петър  ?

 Отговор ....................................................

 
Да разделим число на 2 , означава да го разделим на две части по-равно


6. задача Пресметнете :

 6 : 2=

18 : 2 =

16 : 2 =

0 : 2 =

8 : 1 =

2 : 2 =

10 :1  =

12 : 2 =

 7. задача  Иманяр  намерил  12 златни монети  , скрити в 2 делви  по-равно във всяка .По колко монети е имало във всяка делва ?8. задача Запишете   число ,  което е  два пъти по-голямо от 7 
  
Отговор ....................................................

 


9. задача Запишете  число ,  което е  два пъти по-малко  от 8 
  
Отговор ....................................................


Когато делим с 2 , числото се намалява 2 пъти


10. задача Запишете  число ,  което е  два пъти по-голямо от  5
  
Отговор ....................................................

 


11. задача Запишете число ,  което е  два пъти по-малко  от 16
  
Отговор ....................................................12. задача Дължината на правоъгълник е 20 см ,а ширината му е два пъти по -къса .Колко сантиметра е ширината му ?13 . задача Запишете   едноцифрено число ,  за което е вярно ,че :
 

"/>
Отговор ....................................................14 .
задача
  Намерете неизвестното число   :
 


"/>
5   .?= 10
     
?  .2= 18
     
4.?=  0
     
7.?=1415. задача .Постави  знаците „ <, > „  или   „=”  на мястото на въпросителният знак .

 

 5.2   

5+5

 

7.2    

?

7.0

 

6+5  

?

7.2

 16. задача Кое  число ще запишете на мястото на въпросителният знак ?

 


17. задача .Постави  знаците „ <, > „  или   „=”  на мястото на въпросителният знак .

 

 16:2   

9-7

 

14:1   

?

78-59

 

16+5  

?

20:2

 

 18.
задача
  Намерете неизвестното  число  :
"/>
10
   :
?= 10
     
?  :
2= 8
     
  20
  :
?=  10
     
  ?
   :
8
=019. задача Постави числата 1, 8 и 10   в празните квадратчета,така ,че да е вярно :

 

 

7.2

 

 

> 

9.1

 

 

> 

6.0

 
20. задача  Кое е липсващото число
 1  , 2  ,   4  ,   8  ,  (.... )      

Отговор ....................................................

 

 

Да запомним !

При задачи с повече действия , ако няма скоби ,първо

умножаваме(делим),после събираме(изваждаме)!

1
1
1

21 .задача  Мая има 2 банкноти по 5 лева и една от 10 лева .

"/>
Кой израз показва колко лева има Мая ?      


А) (5+5 ) .2  =        

Б) (5.2 ) +10  =              

В)  (10: 2 ) +  5  =

22.задача  Пресметнете  :

А)   9 .2 -  11

Отговор ....................................................

Б)   8 . 2 +  38

Отговор ....................................................

В)   20 :2  +  90

Отговор ....................................................

Г)    8. 2 + 1 .6
Отговор ....................................................

Д )  14:2 + 3:1  

 

 

Да запомним !

При задачи с повече действия със скоби ,първо извършваме действията в скобите


23 . задача   Пресметнете :    

А)  (8+ 2) :2  

Отговор ....................................................

Б)   50 –  (12 – 2 . 5)

Отговор ....................................................

В)  (8 . 2  - 10) .

 Отговор ....................................................

 24.
задача
   Пресметни с умножение броя на червените правоъгълници на картинката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
1

25 . задача  
1
1
1

2.2 .Текстови задачи с умножение и деление с 2

1. задача  В магазин доставили   16  кг картофи ,които били   разпределени в 8 торбички  по –равно  .По колко килограма е имало във  всяка торбичка  ?

 


 2. задача   Колко чинии  са необходими , за да   разпределим  18 плода  ,така че във всяка чиния да има по два плода ?

 


3. задача Имам  дръвчета ,които ако ги засея  на 10 реда по 2 на ред  , ще ми остане едно дръвче .Колко дръвчета имам  ?

 


4.задача    На  дърво са кацнали 3  двойки  врабчета   и   5 лястовици .Колко птици са кацнали на дървото  ?

 


5.задача На една клонка са кацнали    8  птици ,  а на втора -   два пъти в повече . Колко птици  са кацнали на двете клонки  ?

 


6. задача  На  поляна    има  7   кокошки и 2  кучета.Колко  са   краката  на  всички   животни ?

 


 7.задача В две кошници има по 14 яйца.Мая взела два пъти по-малко яйца  от първата кошница и  6 от втората кошница .Кой израз показва колко яйца са останали в двете кошници ?      

А) (14- 2 ) +  (14-6)  =        

Б) 14 –( 14-6 )  =              

В)  (14: 2 ) +  (14-6)  =                             

 


8.задача Стоян намислил три числа ,такива,че всяко следващо е два пъти по-голямо от предходното .Ако последното число е 16 ,кое е първото число ?

 


9 . задача Аз и брат ми имаме 15  ябълки ,като ябълките на брат ми са с 3 в повече от моите .Колко ябълки имам аз?

 


10. задача Стоян има 16 колички .Той подарил на Петър 4  колички в повече , отколкото оставил на себе си .С  колко колички е останал Стоян ? 

 


11.задача  От  най-голямото двуцифрено четно  число извадете  частното  на числата 14 и 2

 


12.задача   Правоъгълник има обиколка 24 см .Ако дължината е  8 см , колко е дълга ширината му ?

 

 

13.задача   В автобус пътуват 27 човека .На спирка се качили 8 човека,а слезли два пъти в повече .С колко човека е тръгнал автобусът от спирката ?

 


14.задача.В школа по рисуване  участват   30 ученика от първи,втори и трети  клас  .Първокласниците   са  7  , а второкласниците   са  два пъти в повече от  първокласниците  . .Колко са учениците от трети клас   ?

 


 15.задача Страната на квадрат е равна на основата  на равнобедрен триъгълник с  обиколка  17 см и  бедро 5 см .

а)Колко е страната на квадрата

б)Колко е обиколката на квадрата

в)С колко обиколката на квадрата е по-голяма от обиколката на правоъгълника ?

 

 

Отговори на текстовите задачи

Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Отговор

 2

 9

21

 11

 24

 22

В

 4

6

 6

 91

 4

 19

 9

б-28

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg