В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Умножение и деление с 3 .Ред на действия . Текстови задачи

Съдържание :


1.Урок-презентация  :  Умножение и деление с 3

1.1 Умножение с 3 .Таблица за умножение с 3

1.2 Деление с 3 .Таблица за деление с 3

1.3 Ред на действия .Текстови задачи

1.4 Задачи за състезатели по математика


2.Тренажор :Умножение и деление с 3


3.Задачи  за самостоятелна работа  :

3.1 Умножение и деление с 3

3.2 Ред на действия


4.Текстови задачи   с умножение и деление с 3

4.1 Прости текстови задачи .Задачи за самостоятелна работа

4.2 Текстови задачи с две действия.Решени основни задачи

4.3 Текстови задачи с две действия.Задачи за самостоятелна работа .1. Презентация : Умножение и деление с 3

1.1 Умножение с 3 .Таблица за умножение с 3

1.2 Деление с 3 .Таблица за деление с 3

1.3 Ред на действия .Текстови задачи

1.4 Задачи за състезатели по математика

 
"/>
Бележка : Текстовите задачи в презентацията  са подходящи за участници в състезания и олимпиади по математика
1
1
1

2.Тренажор :Умножение и деление с 3

1
1
1

3.Задачи за самостоятелна работа : Умножение и деление с 3 .Ред на действия


1.задача Намерете  с умножение броят  на  моторите

"/>

Отговор ....................................................

 

 

 

2 . задача Запишете  сборовете  като произведение :

5 + 5 +5 =

2 + 2 + 2 =

7 + 7 + 7 =

1 + 1 + 1 + 1 + 1=

8 + 8 + 8  =

3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

4 + 4 + 4 =

9 + 9 =

 

 

Когато умножаваме с 3 , числото се увеличава 3 пъти3. задача Пресметнете :

3 .6 =

5 . 3 =

3 . 9 =

3 .2 =

0 . 3 =

3 . 8 =

3.10  =

3. 7=

 


4. задача  На 3 реда са седнали  по 5  ученика .Колко са всички ученици   ?

Отговор ....................................................5. задача Във ваза има   9  кокичета   и три пъти в повече  нарциса  .Колко  нарциса  има във вазата   ?

 Отговор ....................................................


Да разделим число на 3 , означава да го разделим на три части по-равно


6. задача Пресметнете :

 6 : 3=

27 : 3 =

16 : 2 =

0 : 3 =

9 : 3 =

18 : 3 =

30 :3  =

21 : 3 =

 7. задача  От 24 метра се шият 3 комплекта спално бельо .Колко метра са необходими за един комплект  ?

Когато делим с 3 , числото се намалява 3 пъти


8. задача Запишете   число ,  което е  три   пъти по-голямо от 9 
  
Отговор ....................................................

 

 

9. задача Запишете  число ,  което е  три  пъти по-малко  от  18  
  
Отговор ....................................................
10.
задача
Ширината  на правоъгълник е 2 см ,а дължината  му е 3 пъти по -голяма  .Колко сантиметра е  дължината му  ?
"/>11. задача Запишете число ,  което е  три пъти по-малко  от 9
  
Отговор ....................................................12. задача Дължината на правоъгълник е 27 см ,а ширината му е 3 пъти по -къса .Колко сантиметра е ширината му ?13 . задача  Намерете неизвестното число   :

множимо               множител               произведение 

5

   .

?

=

 15

 

 

 

 

 

?

  .

3

=

 18

 

 

 

 

 

3

.

?

=

  0

 

 

 

 

 

7

.

?

=

21

 14. задача  Намерете неизвестното число във верижката   :


"/>15. задача .Постави  знаците „ <, > „  или   „=”  на мястото на въпросителният знак .

 

 5.3  

5+5+5

 

7.3    

?

7.+7

 

26+5  

?

3.7

 

 18:3   

19-7

 

3:1   

?

68-59

 

6+5  

?

30:3

 

 

16. задача .Колко е произведението на звездичка и облаче ?
"/>17. задача  Намерете неизвестното  число  :


делимо                   делител               произведение

18

   :

?

=

 6

 

 

 

 

 

?

  :

3

=

 8

 

 

 

 

 

  30

  :

?

=

  10

 

 

 

 

 

  ?

   :

3

=

0


При задачи с повече действия , ако няма скоби ,първо умножаваме или делим18.
задача
Пресметнете :

А) 8+5 .3  =    

   Отговор ....................................................

Б) 7.3  +14  =   

    Отговор ....................................................     

В) 98-  27:3   =

Отговор ....................................................

При задачи с повече действия , ако има скоби ,първо действията в скобите19. задача Пресметнете :

А) (4+5) .3  =  

  Отговор ....................................................  

Б) (6.3 ):2 =  

  Отговор ....................................................         

В)10 : 2 +  3.8  =

Отговор ....................................................


20. задача   Пресметнете :    

А)  (8+ 7) :3 - 1  

Отговор ....................................................

Б)   55 –  (20 – 3. 6)

Отговор ....................................................

В)  (9 . 3 - 18) .

 Отговор ....................................................

Една последна забавна задача21 . задача   Под всяка фигура е скрито  по едно  число  .Кое число ще запишете на мястото на въпросителния знак ?   
"/>
1
1
1

4.Текстови задачи с умножение и деление с 3

1
1

4.1 Прости текстови задачи за самостоятелна работа

Да запомним : Ако са по-равен брой - умножаваме

Да запомним : Ако разделяме по-равно - делим1.задача   На една лавица има 5 книги .Колко книги  има на 3 такива лавици ?

Отговор ...........................

 

2.задача Колко ленти дълги 3 см ще отрежете от панделка дълга 18 см

Отговор ...........................

 

3.задача От  6  метра се шие  спален комплект  .Колко метра трябват за 3 такива комплекта ?

Отговор ...........................

 

4.задача  Баба раздели 21 круши на 3 внука по-равно .Колко круши е получил всеки внук ?  

      Отговор ...........................

     

 5.задача  Една приказка има 27 страници .Ако всеки ден Петя чете по три страници ,за колко дни ще  прочете  приказката ?

       Отговор ...........................

 

 6.задача  Равностранен триъгълник има обиколка  24 см .Колко е дълга  страната му ?!

       Отговор ...........................

     

 7.задача  Стоян  реже пръчици дълги 3 см .Най-много колко пръчици ще отреже от 28 метра ?

       Отговор ...........................

     

  8.задача  Колко  трикраки  маси ще трябват за да седнат  на тях  20 деца ?  

       Отговор ...........................

      

 9.задача  На двора има на 5 места по три гъски  и още 2 .Колко са гъските на двора   ?  

       Отговор ...........................

       

 10 .задача Баба раздала на  трите си внучета по 10 лева и на нея и останали 15 лева  .Колко  пари е имала бабата   ?  

       Отговор ...........................

 

  11 .задача На  поляна  има на 3 места по 8 гъски и още 2 .Колко гъски има на двора ?   ?  

       Отговор ...........................

 

4.2 Текстови задачи с две действия.Решени основни задачи
1 .задача Колко тежат животните на картинката     ?
"/>

Решение

Патетата  са  2 броя -всяко по  3 кг 

Общо тежат   2.3= 6 кг

Зайците са 3 броя  - всеки по  8 кг

Зайците тежат   3.8= 24 кг

Общо тежат  -   6 +24 =30  кг


С един израз 2.3 +3.8 =30 кг
2 .задача
Колко цвята  има на картинката    ? 
"/>

Решение

Маковете са на 2 места по 6  

Маковете са 2.6=12

Маргаритите на 3 места по 5

Маргаритите са 3.5=15

Общо цветовете са 12 +15=27 броя

С един израз 2.6 +3.5 =27

1
1
1

Когато решаваме задачи с две действия ,правим съкратен запис на задачата
3 .задача
Купих си 3 тетрадки от 2 лв . и 5 тетрадки от 3 лева .Колко лева съм платил ?

Съкратен запис  на задачата :

3 тетрадки по 2 лева

Въпрос :

5 тетрадки по 3 лева

Колко струват заедно   ?


Решение

"/>
3 тетрадки от 2 лв струват  3.2 =6 лв .
5 тетрадки от 3 лв струват  3.5 =15 лв .
Общо са платени  6+ 15 = 21 лв .

С един израз 3.2 +3.5 =21
4 .задача В градина  има  на 3 реда по 5  ябълкови дръвчета и на   2 реда по 9 сливови дръвчета .Колко дръвчета има в градината  ?

Решение
  • 1) 3 .5=15 (ябълкови дръвчета)
  • 2)  2.9=18  (сливови дръвчета)
  • 3) 15+18=33 (общо дръвчета)С един израз 2.9 +3.5 =33

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg