В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Умножение и деление с 4 .Съдружително свойство на умножението .Задачи за 2 клас .

Съдържание :

1.Урок-презентация  :  Умножение и деление с 4

1.1 Умножение с 4 .Таблица за умножение с 4

1.2 Деление с 4 .Таблица за деление с 4

1.3 Разместително и съдружително свойство на умножението

1.4 Задачи за ученици с математически способности

 

2.Тренажор :Умножение и деление с 4

 

3.Задачи  за самостоятелна работа  :

3.1 Умножение и деление с 4

3.2 Ред  на действия  .Съдружително свойство на умножението

 

4.Текстови задачи   с умножение и деление с 4

4.1 Прости текстови задачи .Задачи за самостоятелна работа

4.2 Текстови задачи с две действия.Задачи за самостоятелна работа.Отговори

4.3 Текстови задачи за ученици с математически способности .Задачи за самостоятелна работа.Отговори

 

 

1.Урок-презентация : Умножение и деление с 4

1
1
1
1

2.Тренажор :Умножение и деление с 4

3.Задачи за самостоятелна работа :

3.1 Умножение и деление с 41.задача Намерете  с умножение  по 4  броят  на  краката на  всички животни
"/>
Отговор ....................................................2. задача Пресметнете


4 .6 =

4 . 5 =

4 . 9 =

4 .2 =

0 . 4 =

4 . 8 =

4.10  =

4. 7=

 

 


3. задача Свържете  с верните произведения

"/>
4. задача  Четири  ученика  решили  по 7 задачи .Колко задачи са решили  общо  ?

Отговор ....................................................

5.
задача 
 Намери обиколката на квадрата с умножение  по 4
"/>


Отговор ....................................................

 


6. задача  На стобор са кацнали на 4 места по 8 врабчета  и още 3  .Колко врабчета има на стобора ?

Отговор ....................................................

 


7. задача  Стоян има 10 лева ,а Калоян 4 пъти в повече .Колко лева  има Калоян   ?

 Отговор ....................................................

 
8 . задача  Намерете неизвестното число   :


множимо               множител               произведение 

4

   .

?

=

 8

 

 

 

 

 

?

  .

4

=

 16

 

 

 

 

 

4

.

?

=

  28

 

 

 

 

 

4

..

?

=

36

 

 

 

Да разделим на 4 , означава да разделим на 4 равни части
9. задача Пресметнете :


 12 : 4=

0 : 4 =

16 : 4 =

4 : 1 =

24 : 4 =

28 : 4 =

20 :4  =

36 : 4 =

 

Когато делим с 4 , числото се намалява 4 пъти10. задача Колко пъти се съдържа числото 4 в 32    ?

Отговор ....................................................

 

 

11. задача В стая  са подредени  четирикраки маси .Ако краката  са 40 ,колко са масите ?  
  
Отговор ....................................................

 

 

 12. задача .Постави  знаците „ <, > „  или   „=”  на мястото на въпросителният знак .

 

 4.9 

4+4+4

 

20:4    

?

24-19

 

27:3

?

36:4

 

 100-89  

16 :4

 

24-17   

?

24:4

 

36-16 

?

3.7

 

 


13. задача Дължината на правоъгълник е 12 м ,а ширината му е 4 пъти по -къса .Колко метра е ширината му ?

Отговор ....................................................

 

 

 

14. задача  На картинката са нарисувани 8 кръгчета,2 триъгълника и 6 правоъгълника .

"/>

Триъгълниците са  4  пъти  по-малко от  (......................................)

Правоъгълниците са 3 пъти в повече от  (......................................)

Правоъгълниците са с 2 по-малко   от  (......................................)15 . задача  Произведението на кои числа е 18 .Запишете всички отговори

А)  6 и 3

Б)  7 и 4

В)  3 и 4

Г)   9 и 2

Отговор ....................................................

 


16. задача  Произведението на кои числа е 16 .Запишете всички отговори

А)  2 и 8

Б)  3 и 4

В)  4 и 4

Г)  3 и 6

Отговор ....................................................

 


17. задача  Намерете неизвестното число във верижката   :

"/>
Отговор ....................................................
 18. задача  Намерете неизвестното  число  :


делимо                   делител               произведение

18

   :

?

=

 6

 

 

 

 

 

?

  :

3

=

 8

 

 

 

 

 

  30

  :

?

=

  10

 

 

 

 

 

  ?

   :

3

=

0

 

 19.
задача
Колко квадрата със страна  4 дм ,можеш да направиш от тел  дълга 39 дм ?

 

Отговор ....................................................


3.2 Ред на действия . Съдружително свойство на умножението

При задачи с повече действия , ако няма скоби ,първо умножаваме или делимПример : Колко са звездичките ?
"/>

 Звездичките са :  4.3+2=12+2= 14
20. задача   Частното на числата 32 и 4 увеличете с 5 .
  
Отговор ....................................................21. задача Стоян си купил  4  химикала   по  3  лв. Платил с банкнота от 20 лв.

Колко лева са му върнали?

 

Отговор ....................................................


22. задача Пресметнете

 

 • 24 : 4 + 13 =
 • 3 . 4 +45  =
 • 70 – 10 . 4 =
 • 90 + 20 : 4 =
 • 62 + 4 . 7 =
 • 48 + 9 . 3
 • 63 – 36 : 4  
 • 32 - 8 . 4 =
 • 4 .10  - 34 =
 • 67 – 4 . 9 =
   


23. задача Ако си купя 4 топки по 9 лева,ще ми останат   27 лева .Колко лева имам ?  

Отговор ....................................................Съдружително свойство на умножението :

Произведението на 3 числа ,не се променя ако съдружим множителите му
24. задача Пресметнете

 

 • 5. (4 .2) =
 • (3 . 2)  .4 =
 • (5 . 2)  .3 =
 • 4.(2.5) =
 • (2. 2) . 7 =

 

 

25. задача В 3 къщи живеят по  2 деца .Ако всяко дете изяжда по 5 портокала ,колко портокала са необходими за всички деца ?    

Отговор ....................................................

 

 

 

26. задача На   4 реда  са засети по  2 дръвчета .Ако всяко дръвче  се наторява  с 3 кг тор ,колко тор е необходима  за всичките дръвчета ?

Отговор ....................................................


При задачи с повече действия , ако има скоби ,първо действията в скобите27. задача Пресметнете :

А) (30- 2) :4  =  

  Отговор ....................................................  

Б) (6.4 ):3 =  

  Отговор ....................................................         

В)  (20 : 4 ) +  (3.8)   =

Отговор ....................................................

 

 

28. задача Стойността на израза  3 . 8  + ( 28 : 4 – 4 )  е равна на:

 

Отговор ....................................................

 


29. задача Стойността на израза  ( 4 . 5  – 2 ) -  ( 3 . 9 –  21 )

            .

Отговор ....................................................

 

 

30. задача Стойността  на израза   ( 4 . 8 – 3 . 6 ) : 2  е; 

Отговор ....................................................


 

31. задача  Петър имал  34 лв .От тях изхарчил  6 лв ,а останалите  разделил по-равно между  4 деца .По колко   лева   е получило всяко дете  ?

Отговор ....................................................
4.Текстови задачи с умножение и деление с 4

4.1 Прости текстови задачи за самостоятелна работа

Да запомним : Ако са по-равен брой - умножаваме

Да запомним : Ако разделяме по-равно - делим

 

 

1.задача  В 4  къщи живеят по  3 деца .Колко деца живеят във всички къщи  ?

Отговор ...........................

 


2.задача  Една книга струва  4 лева.Колко струват  9 такива книги   ?

Отговор ...........................

 

 

3.задача  Четири еднакви  колета   тежат общо 28 кг .По колко кг тежи всеки колет  ?

Отговор ...........................

 


4.задача   Един кг  лимони струва 4 лв. Колко струват 6 кг лимони ?

Отговор ...........................

 


5 .задача     32 лева  разделяме  на на четири   деца по-равно .По колко лева е получило  всяко дете ?   

      Отговор ...........................

    


 6 .задача  Петър трябва да реши 36 задачи за 4 дни ,всеки ден по-равен брой . .По колко задачи на ден трябва да решава Петър  ?

       Отговор ...........................

 


 7.задача  Квадрат има обиколка  24  см .Колко е дълга  страната му ?!

       Отговор ...........................

    


 8.задача  Една  кукла  струва   4 лева .Най-много колко  кукли можеш да  си  купиш  ,ако имаш  21 лева ?

       Отговор ...........................

    


  9.задача Деца сядат  на четирикраки маси .Най-малко  колко маси са необходими за да седнат  35 деца  ?  

       Отговор ...........................

     


 10 .задача  Купих си  4 играчки по  10 лева и ми останаха  17 лева .Колко лева  съм имал   ?  

       Отговор ...........................

1
1
1

4.2 Текстови задачи с две действия.Задачи за самостоятелна работа .

Полезна връзка1 .задача  Спортна зала  с форма на правоъгълник   има дължина 28  м и ширина – 4 пъти по-малка. Колко метра е  обиколката на спортната зала ?

 

2 .задача  Стоян има 32 лева , а Петър 4 пъти по-малко .Колко лева имат двамата   ?


3 .задача
Купих си 3 тетрадки от 2 лева  и 5 тетрадки от 3 лева .Колко лева съм платил ?


4 .задача В  градска  градина на 4 пейки с седнали по  5 човека  ,а на 3 пейки по 6  .Колко човека са седнали в градината  ?

1
1


5.задача    На двора  има  4  агънца  и 2  кокошки .Колко  са   краката  на  всички   животни  ?

.


 6.задача  Намислих едно число. Увеличих го с разликата на числата  45 и 39  и получих произведението на числата 4  и 9.Кое е намисленото от мен число ?

           

 

7.задача Една кокошка тежи 2 кг ,а една  патица  4  кг .С колко килограма   4  патици са по -тежки  от 4  кокошки   

 

 

8.задача Съставете задачи с изразите :

a) 2.8 + 4.9

b) 4.6 – 3.8

 


9 .задача  Стоян си купил тетрадки с две цени  - от 3 лева и 4 лева  за   47 лева .Ако тетрадките от 4 лева  са 5 броя,колко са тетрадките от 3 лева ?

 


10.задача Четири мандарини  струват колкото  2 портокала .Колко мандарини  струват  4 портокала ?     

 


11. задача  Квадрат има обиколка  32 см .Страната на равностранен триъгълник  е с 4 см  по-малка от страната на  квадрата. Колко е обиколката на равностранният триъгълник ?

 

 

12. задача   Петър съединил 6  квадрата ,всеки с обиколка 16 см ,така както е показано на картинката ? 

                                                                                                            

  

 

 

  

 

 


Намерете обиколката на правоъгълника ?

 

 


13.задача  Стоян и Петър имат по 20 лева .Стоян изхарчил  четвъртината от парите си ,а  Петър 12 лева .Колко лева общо  имат двамата приятели ?

 

 

14. задача  Аз съм на  4 години ,а мама е  с  28 години  по –голяма от мене . Колко пъти аз съм по-малък от мама  ?    

.


КЛЮЧ  ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ .

 

Задача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 

 

 

 

Отговор

 70

40

 21

 38

 20

 30

 8

 9

 9

 8

 8

 40

 23

8
 

 

 

 

 

4.3 Текстови задачи за ученици с математически способности .


15.задача    Учениците от 2 клас  седнали  на    4   реда с по  8  стола на всеки ред .Местата са номерирани , като се започне  от първия ред с място №1.В кой ред  е разположен стол с номер  23  ?

 

16. задача  Стоян  всеки ден изяжда по 8 мандарина или по  5 портокала .За една седмица той  изял  15 портокала .Колко мандарини е изял през тази седмица ?

 Упътване : По 8 мандарина или по  5 портокала , означава ,че изяжда едно от двете17.задача Една книга струва  8 лева  и  половината от цената на  книгата . Колко струва книгата ?

 


18. задача  Баба  събра 21  гъби ,а аз  три  пъти по-малко .Ако дам на баба няколко от моите гъби ,нейните стават 6 пъти  в  повече от моите .Колко гъби съм дал на баба ?   

Упътване : Разгледайте  таблицата и открийте отговора


 подарявам

 1

2

3

4

5

6

гъбите на баба -  21

 22

23

 24

25

 26

27

моите гъби - 7

 6

5

 4

3

 2

1
19.задача   Стоян има 3 пъти повече пари от Петър .Ако Петър му даде  5 лева , двамата заедно ще имат  28 лева  .Колко пари  са имали Петър и Стоян ?

Упътване : Направете си  таблица и открийте отговора

 


 

20 .задача   Кифлите в една сладкарница са 3 пъти в повече от  баничките .Ако общо са 20  ,колко са баничките  ?

Упътване :Разгледай таблицата


 • Кифлите са повече от 10


Бр.баници

Бр.кифли

Частно 

9

11

 

8

12

 

7

13

 

6

14

 

5

15

15:5=3

4

16

16:4=4

3

17

 

2

18

18:2=9

1

19

 

 

 

21.задача  От правоъгълник са изрязани 2 квадрата , така както е показано на картинката . Ако  обиколката на  получената фигура е   28 см , колко е  обиколката на   правоъгълника ?

"/>


22.задача  Запишете  най-малкото  различно от нула  число ,което се дели и на 2 и на 3 ?

 


23.задача  Моите пари са по-малко от 16 лв .Ако изхарча 3 лева ,останалите мога да разделя  по-равно и на 3 и на 4 деца .Колко лева  имам ? 

   

    

24.задача    На двора играят   2 кучета , 4 агнета , 5 кокошки  и  няколко петела . Ако краката на всички животни са  40 , колко са петлите ?

 


 25.задача   В градина на пейки са седнали 21 деца .Ако пейките са  по 3  и  4  места  и всички са заети , на  колко  пейки са седнали  децата  в градината ?                                 

КЛЮЧ  ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ .

 

Задача

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Отговор

 3

32

 16

 3

 7,21

 5

 20

 18

 15

 3

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg