В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Умножение и деление с 5 .Задачи за 2 клас

1
1
1

Умножението и делението с 5 е лесно !

Ние ще го направим забавно !1.Урок  :  Умножение и деление с 5

1.1 Умножение с 5 .Таблица за умножение с 5.

1.2 Тренажор за упражнение.

1.3 Деление с 5 .Таблица за деление с 5

1.4 Тренажор за упражнение


2.Тест : Умножение и деление до 5


3.Текстови задачи

3.1 Текстови задачи с две действия.Задачи за самостоятелна работа

3.2 Решени текстови задачи за ученици с математически способности .


 

1.Урок : Умножение и деление с 5

1

1.1 Умножение с 5 .Таблица за умножение с 5

На картинката  на 5 места има по 5 пиленца

5+5+5+5+5 =25 пиленца

Равните събираеми записваме  с умножение  

5.5=25


Четем „5 по 5 е равно на 25 "

С умножение по 5 ще преброим   калинките  на картинката


"/>

На 5 цветенца са кацнали по 3 калинки 
 

3+3+3+3+3 =5.3 =15 калинки

1

Всеки сбор на 5 равни събираеми е умножение по 5


Задача . Запишете  сборовете  като произведение  :

3+3+3+3+3 =

2+2+2+2+2  =

8+8+8+8+8  =

4+4+4+4+4  =

 

Задача . Пресметнете   :

5.3  =

5.2 =

5.8  =

5.4 =

 

За да умножаваме бързо , трябва да знаем таблицата за умножение с 5

1
1

Таблица за умножение с 5

5.0

=

0

 

 

 

5.1

=

5

 

 

 

5.2

=

10

 

 

 

5.3

=

15

 

 

 

5.4

=

20

 

 

 

5.5

=

25


Всяко  следващо  произведение   е получено с прибавяне на 5


"/>

5.6

=

30

 

 

 

5.7

=

35

 

 

 

5.8

=

40

 

 

 

5.9

=

45

 

 

 

5.10

=

50


С този забавен тренажор , лесно ще запомните таблицата за умножение с 5

1.2 Тренажор за упражнение

1
1
1
1

Задача :  Сравнете произведенията и поставете в празното квадратче един от знаците : "<, > или = "


А) 5.8

 

4.8

 

 

Б) 5.4

 

2.10

 

 

В) 3.8

 

5.8

 

 

Г) 5.6

 

4.8

 

 Задача : Постави едно от числата 10, 7 , 6 , 0  на мястото на въпросителният  знак  така,че да е вярно :


А) 5.9

5.?

 

 

Б) 5.?

=

1.0

 

 

В) 2.?

5.2

 

 

Г) 5.8

5.?

 

 

Всяко число умножено по 5 ,се увеличава 5 пъти


Задача  :   5 деца имат по  6 лева  .Колко лева имат общо ?

Отговор   5.6=30 лева
Задача :  
Домати се сеят по 7 на ред .Колко  корена са необходими за  5 реда ?

 Отговор : 5.7=35 корена  

 


Задача  :  Аз съм на  10  години  ,а  дядо е    4 пъти  по-голям от мене  .На колко години е дядо ?

 Отговор :  5.10= 50 години 


Задача : Стоян има 5 молива и 5 пъти в  повече тетрадки .Колко тетрадки има Стоян ?

 Отговор  5.5 =25 тетрадкиДве основни задачи


Задача  :  Една   ябълка  струва,  колкото  3 мандарини.Колко  мандарини струват  5 ябълки ?

  • 1 ябълка -3 мандарини
  • 5 ябълки -5.3 мандарини =15 мандарини

 

 

 

Задача :  Две   пуйки   струват   4  кокошки .Колко  кокошки  струват 5  пуйки  ?

  •  2 пуйки   - 4  кокошки
  •  1 пуйка   - 2  кокошки
  • 5 пуйки   - 5.2=10   кокошки

 

1
1

Решете задачитеЗадача : Във ваза има 6 лалета   и  5  пъти в повече  божура  .Колко  са божурите    във вазата   ?

 Отговор ....................................................
Задача  :  Ширината на правоъгълник е  8 см , а дължината му е  5 пъти по-дълга .Колко см е дължината на правоъгълника ?  

 Отговор : .............................Задача  : За ушиване на една палатка са необходими  6 м плат .Колко метра плат е необходим за ушиването на 5 такива палатки ?

 Отговор ....................................................


Задача :  9 кокошки,  струват колкото 3 пуйки   .Колко  кокошки  струват 5  пуйки  ?
 Отговор ....................................................Да пресметнем с умножение ,броя на моливите на картинката

"/>

5.4 +2=20+2=22

1
1

Да запомним ! Ако няма скоби,първо извършваме действие умножение


Задача  На стобор са кацнали на 5  места по  4  врабчета  и още 4   .Колко врабчета има на стобора ?

Отговор 5.4+4=20+4=24Задача : Произведението   на числата 5  и 9  увеличете  с 38 

Отговор 5.9+38=45+38=83 Задача : Числото 100 намалете с   произведението на числата 5 и 9 

Отговор 100 - 5.9 =100 - 45=55  Задача :  Ако си купя 5 игри  по 10  лева,ще ми останат  15  лева .Колко лева имам ?  

Отговор 5.10+15=50+15=65 лева
Задача  : Купих си 5  книги,всяка по  3 лева . Платих с банкнота от 50  лева.

Колко лева са ми върнали?

Отговор  50 -  5.3 = 50-15=35 лева


Задача  :  Пресметнете израза   3.8 - 5.2
Отговор :  3.8 - 5.2=24-10=14


Решете задачите :


Задача : Пресметнете изразите

а) 5. 4 + 4.3

б ) 3.7 – 5 . 3

в) 48 + 9 .5                 

г) 6.3 – 5.2                                                                                                                                       д) 4.9  - 5.7Задача  За да си  купя 5 топки , всяка по  8 лева, не ми достигат 7 лева .Колко лева имам ?

Отговор:..............................

 


Задача Сборът от  моите години и годините на по-голямата ми сестра е 8 .Колко ще е сборът от годините ни след 5 години ?  

Отговор:.........................

 


Задача В градина на 5 реда  са засети  по 8 корена домати , а на 4 по 10 корена .Колко общо домати са засети в градината ?
Отговор:....................................................1.3 Деление с 5 .Таблица за деление с 5

Разделяме 10 патета на 5 места по -равно

"/>

Разделянето записваме с деление 10:5=2

"/>

Четем " 10 делено на 5 е равно на 2 "

1
1

Делим на 5 - разделяме на 5 равни части

1
1
1

Пример за деление
"/>
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg