В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Четене ,писане и сравняване на числата до 100 .2 класСъдържание :

1.  Числата  10,20,30,40,50,...100 .

2.  Четене,писане и сравняване на числата до 100 

3. Самостоятелна работа:"Четене ,писане и сравняване на числата до 100  "1. Числата до 10,20,30,40,50,...100 .Презентация

1
1
1

2. Четене,писане и сравняване на числата до 100.Презентация

1
1
1

3.Самостоятелна работа:"Четене ,писане и сравняване на числата до 100 "


1.задача  Запиши числата с цифри.

а) петедесет и четири

 

 

 

 

б) двадесет и девет

 

 

 

 

в) деветдесет  

 

 

 

 

 


2. задача Попълни пропуснатите числа.

а)

21

31

 

51

 

 

81

б)

30

32

 

36

 

 

42

 

 

3. задача Запиши следващите и предходните числа

 

 

67

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

4. задача Пресметни.

а) 60 + 10 = ......                     40 + 40 = ......                             20 + 20 = ......

   40 + 10 = ......                      50 - 10 = ......                              70 + 30 = ......

   70 + 20 = ......                      70 - 20 = ......                              90 – 60 = ......


5. задача Раздели и запиши числата на групи, според признака.

40, 8 , 79 , 11 , 78 , 24 , 3 , 64 , 76 , 57 , 10 , 9

а) Четни числа

 Отговор................................................................................................................

б) Едноцифрени числа

Отговор. ................................................................................................. 

в) Нечетни числа

 Отговор............................................................................................................

г) Двуцифрени числа

Отговор.....................................................................................................

 


6. задача Запиши числата между 54 и 63.

Отговор..................................................................................................................................

 

7. задача Запиши всички двуцифрени  числа записани с еднакви цифри

Отговор..................................................................................................................................

 

 

8. задача Постави знаците за сравнение ; " < , >,  = "


60

 

80

 

 

 

45

 

35

 

 

 

68

 

71

 

 

 

15

 

23

 

 

 

68

 

100

 

 

 

 

 

9. задача Подреди числата по големина, като започнеш от най-малкото.

67 , 30 , 100 , 22 , 53 , 7 , 18,49

Отговор..................................................................................................................................

 

 

10. задача Представи числото като сбор от десетици и единици.  

77 = ...... дес. + ...... ед.                                                     59 = ...... дес. + ...... ед.

86 = ...... дес. + ...... ед.                                                     80 = ...... дес. + ...... ед.


11. задача С цифрите 1, 5, 9,  запиши  всички  двуцифрени числа,така че цифрите да не се повтарят .

 

Отговор:..................................................................................................................................

 

 

12. задача Запиши най-голямото двуцифрено число с цифра на десетиците 6.

Отговор:..................................................................................................................................

 

 

13. задача Запиши всички двуцифрени четни числа с цифра на десетиците 8 .

Отговор:..................................................................................................................................

Полезна връзка

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg