В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Числата до 1000.Четене ,писане и сравняване . Обобщителен урокСъдържание :

1.  Четене, писане  и сравняване на числата до 1000 .

2.  Самостоятелна работа  за  3 клас ."Числата до хиляда .Отсечка,права ,лъч."

3.Тест за отличници :"Четене ,писане и сравняване на числата до хиляда "

1. Четене , писане и сравняване на числата до 1000


За да стигне до Патока Доналд ,Мики Маус  трябва да  стъпва върху  такива  балони,че сборът от записаните  числа върху тях да е  100.

Пътя, който Мики Маус  е избрал е  : 10+30+20+40=100

Най -дългият път на Мики Маус е през 6 балона  ;   10+10+10+20+20+30 =100


Запишете път при,  който Мики Маус  ще мине през 4 балона

..................................................................................................

Запишете път при,  който Мики Маус   ще мине през 3 балона

..................................................................................................

Независимо от избрания път  , Мики Маус   събира    десетици  и  получава  1 стотица = 100 


Ако  броим  по стотици от 100 до 1000

 ,получаваме  числата:

 сто,двеста,триста,четиристотин,петстотин,шестстотин,седемстотин,осемстотин,деветстотин  и  хиляда

 

С големите числа броим и измерваме :Пример :

Ако към 100 квадрата добавим  още един квадрат , получаваме   101( сто и един)   квадрата  

 

Ако  към 100 квадрата добавим още два  квадрата  , получаваме   102 (сто и два )  квадрата   

 

Ако  към 100 квадрата добавим още три   квадрата  , получаваме   103 (сто и три )  квадрата

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         101 квадрата                             102 квадрата                            103  квадрата                        

 

                                                                  Пример :
Ако  към  200 квадрата добавим   16 получаваме  216 (двеста и шестнадесет) квадрата 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато броим, всяко следващо число е с едно по-голямо от предходнотоПример :
"/>
1
1
1

Така броим по единици :

695

696

697

698

699

700

701

 шестстотин деветдесет  и пет

 шестстотин деветдесет  и шест

 шестстотин деветдесет  и седем

шестстотин деветдесет  и осем

шестстотин деветдесет  и девет

седемстотин

 седемстотин и едно

1
1
1

Най-голямото число е 701 ,а най-малкото 695

1
1
1

Така броим по десетици:

150

160

170

180

190

200

210

 Сто и петдесет

Сто и шейсет

Сто и седемдесет

Сто и осемдесет

Сто и деветдесет

Двеста

Двеста и десет

1
1
1

Най-голямото число е 210 ,а най-малкото е 150

1
1

Упражнение :

1. Бройте по единици отзад - напред от 300 до 289

2. Пребройте , колко числа има от 199 до 212

3.Бройте по десетици от 380 до 420
1
1
1

На картинката има 250 (двеста и петдесет ) лева

"/>


Числото 250  е  записано с цифрите –  2 , 5  и  0

 

Ние  познаваме   едноцифрените числа   0,1,2,3,4,5,6,7,8,9   и  двуцифрените числа    -    10,11,12,........99

 

 

Числата от 100 до 999 се наричат трицифрени числа

1
1

Всички числа записваме с помощта на 10 цифри

Пример :

На бодливото сметало е представено числото 103
"/>
103

=

1

стот.

+

0

дес.

+

3

ед.

1
1
1

Пример :

На бодливото сметало е представено числото 346

346

=

3

стот.

+

4

дес.

+

6

ед.


3 стотици =30 десетици  =300 единици

 4 десетици = 40 единициПример

С цифрите  2, 3 и  0  ,като използваме всяка цифра само по веднъж ,  можем да запишем  

4 трицифрени числа : 230 ,203 ,320 и 302


Най-малкото число  е  203  и   има:

 

стотици

десетици

единици

2

          0 

3

 


 

Най-голямото число  е 320   и  има:

 

стотици

десетици

единици

3

          2

0

 

 

Извод :

От две трицифрени числа записани с  различни стотици ,по-голямо е това,което има  по-голяма стотица
                                                                

 203

320

1
1
1

Ако стотиците са равни ,сравняваме десетиците и единицитеПример  :
Числата  781 и 790  са записани с една и съща стотица

781

=

7

стот.

+

  8

дес.

+

1

ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

=

7

стот.

+

9

дес.

+

0

ед.

 

 

 

                                                          

 781

790
1
1
1

Упражнение :

 4. Запишете числата

 

 

стотици

десетици

единици

Число

6

7

9

 

0

7

8

 

5

0

2

 

1

0

0

 

 

 

 

 

5. Съставете две трицифрени числа  с  цифра на  десетиците 9 .Започнете с по-малкото число .

 

стотици

десетици

единици

?

         

?

 

 

стотици

десетици

единици

?

          9

?

 


 

 6.Постави  знаците „ <, > „  или   „=”  на мястото на въпросителният знак .

 

 508   

513

 

700    

?

700

 

675  

?

671

 

 


7. Постави числата 500, 498 и 269 в празните квадратчета,така ,че да е вярно :

 

 

503

 

 

>

497

 

 

271

 

1
1
1

Да запомним :

  • Всички числа ,цифрата на единиците на които са  0,2,4,6 или 8 се наричат четни числа
  • Всички числа ,цифрата на единиците на които  са 1,3,5,7 или 9 се наричат нечетни числа

Всички числа са четни или нечетни

Пример : 
"/>
 е нечетно трицифрено число 

има 4 стотици ,9 десетици и 9 единици 

пред него е четното число 498 

след него е четното число 500 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg