В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Числата до 20 .Събиране и изваждане с преминаване на десетицата .Изходно ниво за първи клас.

"/>
1
1
1

Първа част:

Презентация : Събиране и изваждане с преминаване .Обобщителен урок .

1
1
1

Първи вариант :Презентация с отговори и анимация

1
1
1

Втори вариант : Презентация без отговори и анимация

1
1
1

Втора част: Текстови задачи за самостоятелна работа

Задачи задължителни за всички ученици


1.задача  Петя има 9 ябълки повече от  Вяра .Ако ябълките на Вяра са  7 ,колко са ябълките  на  Петя  ?


2. задача Мария има  една монета от 5 стотинки ,една монета от 10 стотинки  и една  монета от 2 стотинки .Купила си  дъфка за 9 стотинки .Колко стотинки  са и останали ?


3.задача  Книга има  14 страници . Петя  прочела  8  страници   .Колко  страници  и остават , за да прочете цялата книга ?


4. задача   Телевизор и  компютър  тежат 17 кг . Ако  компютъра тежи  8 кг ,колко килограма  тежи телевизорът ?


5. задача  Имам  7 ябълки .Купих си  още  4 ябълки , после още  3 .Колко ябълки имам ? 


6. задача  Стоян изяде   6  сливи   и 7 ягоди  , а Петър   9  малини   и  5 ягоди .Кой от двамата  е  изял  повече плодове ?


7.задача Мила има 12 лева .Колко лева и трябват за да си купи топка с цена 20 лева ?     

         

8. задача В  автобус има 17  пътника .На спирката слязоха  9 пътника  и се качиха 11 .С колко  пътника пътува автобуса ?


9 задача  Имам  19 ябълки .Купих си още  5 и изядох  6  .Колко  ябълки имам  ?.


10 задача  Стоян се качил на автобуса в 13 часа .Пътувал 7 часа  и слязъл от автобуса .В колко часа е слязъл Стоян от автобуса ?

                                  

Задачи за ученици с математически способности

11.задача На опашка за закуски ,  пред Мая има 8 ученика , а след Мая   -  7  .Колко деца има в момента на опашката за закуски? 


12.задача   Намислил  си   число и   към него  прибавих   8 .Получих   15 .Кое число съм  си намислила    ?


13.задача Вяра  отворила учебника по математика ,събрала номерата на страниците и получила  сбор 17.Ако  първата страница на книгата започва с единица  ,то  на  кои страници  е отворила учебника си Вяра ?


 14.задача  Петя ,Вяра и Маша имат  20 играчки . Петя  и Вяра имат общо 14 ,а  Вяра и Маша имат   8  играчки  .

А) Колко са  играчките   на  Вяра ?

Б)Колко са играчките на Петя ?

 

15.задача  В съд има ябълки .Съдът и ябълките  тежат общо 16  кг .Ако  ябълките  тежат , колкото съдът  ,колко  кг ябълки трябва да добавим , за  да  е   съдът  5 кг по-лек ?

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg