В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Метър ,дециметър ,сантиметър .Обобщителен урок за 2 клас .

Съдържание:

1.Да си припомним: „ Какво е сантиметър и какво измерваме с него ?”
2.Да запомним : „ Какво е метър и какво измерваме с него ?”
3.Да запомним : „ Какво е дециметър и кога измерваме в дециметри ”
4. Самостоятелна работа за 2 клас за ученици с математически способности .Обиколка на фигури


1.Да си припомним: „ Какво е сантиметър и какво измерваме с него ?”

В сантиметри измерваме дължини

1
1
1

"/>

Кутрето ни  е широко  1 сантиметър


Измерването правим с линийка

"/>


 Пример :Гъсеницата  е дълга  6 сантиметра

 

Съкратено записваме 6 см
Пример :Така измерваме страните на триъгълник 
"/>

Задача : Запиши в празното квадратче  :
"/>
  • колко сантиметра  е по-малката страна на правоъгълника   

 

 


  • Колко сантиметра е по-голямата страна  на правоъгълника


 

Линийките имат различни дължини


Пример  .Петър има  линийка  дъпга  6 см .На картинката е показано , как  е измерил   ширината и дължината   на тетрадката си .
"/>
1
1
1

1
1
1

В сантиметри чертаем отсечки

Задача: В квадратната мрежа начертайте :

 а) отсечка с  5 см    по-дълга от червената    
                    
 б) отсечка с 4  сантиметра по къса  от  зелената
"/>
1
1
1

Събираме , изваждаме и сравняваме дължини в сантиметри
Пример На картинката са начертани три отсечки оцветени в   черно ,червено и зелено 

"/>

Вярно,е че :  5 см <  8 см  <  10 см 

Вярно,е че  сборът от дължините на  черната ,червената и зелената отсечка  е равен на : 

(5 +10 +8)см=(15+8)см=23 см


Задача Запиши в празното квадратче   , колко см е дълга червената  отсечка ? 

"/>

 


Задача Открийте правилото  и  попълнете  празните  квадратчета

 

5см

10см

15см

20см

25см

30см

?

?

?

?

 

 

 

 


Задача  Пресметнете:

20см + 50см = .........                          76см -  9см     = .........

37см + 16см = .........                          76см - 50 см   = .........

 

 


Задача Запишете в празното квадратче  с колко сантиметра ,червената отсечка е по-дълга от зелената  ? 

"/>

 


Задача .Поставете знаците „ <, > „ или „=” на мястото на въпросителният знак

 

 15 см

20 см

 

 

18 см

?

36см  - 9см

 

 

6см  + 7см

?

13 см

 

Задача : Разгледайте картинката  и отговорете на въпросите .

"/>

 

 

  •  С колко сантиметра таралежът е по-близко до ябълката  

 

  •    • Колко сантиметра е разтоянието между заека и таралежът ?

 

 

1
1
1Задача  На мястото  на звездичката  запишите  цифри  , такива ,че  :

 

А) 21 см   >  2☼ см

Б)  78  см <  7☼  см     <  80 см
В сантиметри измерваме не само отсечки,но и криви линии

Пример :   Пътя  ,който  изминава охлюва на картинката  е  измерен    с помощта на конец .След опъване  на конеца върху линийката ,  виждаме ,че  охлювът  е изминал    17 см .

"/>Задача  : Начертайте крива линия и я измерете в сантиметри  с помощта на конец 
.Отговор ........................................................................................................................................2.Да запомним : „ Какво е метър и какво измерваме с него ?”

1
1
1

В таблица увеличаваме сантиметрите през 10 

10см

20см

30см

40см

50см

60см

70см

80см

90см

100 см

 

1
1

Стигаме до 100 см

"/>

100 см е разтоянието ,между разперените ръце на Мая

1
1
1

За да измерваме по-големи дължини използваме метъра

По определение 1 м =100 см

Съкратено записваме 1 м

1
1
1Пример
:На картинката  вълкът  е висок   70 см, Пинокио -  1 м ,а   малкото  жирафче -2 м
"/>
Вярно,е че :

а)  Вълкът е висок  70 см  и е  най-нисък

б) Пинокио е висок 1 м

в) Малкото жиравче е високо 2м и е най-високо


Пример
 :На картинката  деца играят футбол .
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg