В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Половинка ,третинка ,четвъртинка,десетинка .Обобщителен урок за 3 клас       Съдържание : 

  1. Половинка и третинка.Текстови задачи
  2. Четвъртинка и десетинка .Текстови задачи

 

 


1.Половинка и третинка

1.1 Половинка

На картинката

"/>

о диня е разделена на две половини

о пита на две половини

о емитимиконите на две места по равно

о 12 черешки - на две места по равно

1
1
1

Всяка една от тези части се нарича половинка

Често ,ако е възможно разделяме количества на две половини

о половината на 60 банана са 30 броя


о половината на 10 ябълки са 5 броя
1
1
1

Половинката намираме като разделим на 2
Пример
:Половината на  560 кг са  560:2 =280 кг
Пример :Половината на  100  лв  са  100:2 = 50 лвКазваме, че 50 е половинката от 100
Задача за устно смятане .
Намерете  половинката от :


А)68

Б)30

В)280

Г)96
Задача Колко минути  е  половинката  на  1 час .

Решение

1час = 60 минути

60:2= 30 минути (половинката  на 1 час)


Задача
В 1 кг има 1000 грама .Колко грама е половината от 1 кг
Отговор .....................................................................
1
1
Задача
  В 4 м  има 400 см .Колко см е половината от 4 м ?
Отговор .....................................................................


Задача за устно смятане Колко  броя са:
а)  Половината на 68  карамфила
                    
б) Половината  на 108 мартеници 

в)
Половината  на 500 хляба 


Не можем да разделим 15 сливи , 9 вафли , 17 топки на две

половини,защото не се делят на числото 2Задача
:Лека кола  за 2 часа изминала  120 км  по права линия  - от  гр.А до гр.ВНамерете :

А)  Половината от изминатия път

Решение :  120 : 2= 60 км


Б) Ако леката кола  е изминала и  двете равни половини от пътя за едно и също време,за колко часа е изминала половината път ?

Решение:   2:2=1 часЗадача:Половината пенсия на баба е 105 лв .Колко е цялата ѝ пенсия?

Решение:
105.2= 210 лвИзвод :Половинката е 2 пъти по-малка от цялото количество

Задача за устно смятане
Колко е  броя са всички :

а)  карамфили ,ако половината са 10

Отговор 10.2=20 карамфила 
                    
б) ябълки в щайгата 
,ако половината са 26

Отговор .................................................. 

в)
вилици  в кухнята на ресторанта ,ако половината са 190

Отговор .................................................. Задача за упражнение . Половината път от нас до училище изминавам за 25  минути . За колко минути се   прибирам от училище до дома?

Отговор ..................................................    

 

 
Задача  .Към половината на 200 прибавете  39 .

Решение

200 :2 + 39 =100+39=139

Задача за  упражнение :
От  половината на 300 извадете   139 .

Отговор.........................................................
Задача.Половината   на  100  намалете   5 пъти 

Решение

(1) 100 :2 =50 (половината)

(2) 50:5=10 (5 пъти по-малко от половината)

С един израз :(100:2):5=50:5=10
Задача В магазин доставили 120 кг ябълки .Половинката оставили в склада  ,а останалите  ябълки,подредили в 6 щайги -  във всяка по равно количество  .По колко килограма ябълки  има във всяка щайга ?  

Знаем,че:

Търсим :  

-В магазин има   120  кг ябълки  

-Половината са на склад

-Останалите са разпределени  в 6 щайги по –равно   във всяка

По колко  кг  ябълки има във всяка щайга   ?

  

Скрит въпрос :Колко  кг  ябълки са разпределени  в  6  щайги ?

 

 

Решение

(1)  120:2=60 кг( останало количество )

(2)   60:6=10 кг  (във всяка щайга )


Отговор: 10 кг


Проверка : 6.10+60=60+60= 120 кг
Задача:Една торта   тежи  900 грама,а една голяма  круша  три  пъти по-малко  .Колко тежат  половин торта   и  една  круша   ?

 

Съкратен  запис:

Знаем,че  :

Търсим :  

-  Една торта   тежи  900   грама

-  една голяма  круша  3  пъти по-малко  

 Колко тежат  половин торта  и една круша  ?

 

Скрит въпрос:Колко тежи  половин торта  ?

 

 

Решение

(1)    900:3=300 г(тежи крушата)

(2)   900: 2=450 г  ( половин торта  )

(2)  450 + 300 =750г (половин торта  и 1  круша  )

Отговор:   750г1.2 Третинка

1
1
1

На картинката

1
1

"/>
1
1

о пица е разделена на 3 равни части

о 12 топчета са разделени на 3 групи по -равно

о фигура е разделена на 3 равни части

о отсечка е разделена на 3 равни отсечки

1
1

Всяка една от тези части се нарича третинка

1
1

За да намерим третинката - делим на 3Задача : 
Колко  броя са:

а)  Третината  на 150  хляба

Отговор :
   150:5=30 хляба
                    
б) Третината на  210  картички

Отговор :...........................................


в)
Третината   на  9  химикала

Отговор :...........................................
Задача за устно смятане .Намерете  третината  на числата:

А)60

Б)30

В)270

Г)75


Шоколад е разделен на 3 равни части

Всяка една част е третинка от шоколадаЗадача  .
Шоколад тежи  210 грама .Колко тежи третинката от него ?

Решение

210 :3  = 70 г
Задача  .
Към третината на   300 прибавете  78 .

Решение

300 :3 + 78 =100+78=178


Задача.
Към половината  на   420 прибавете  третината от останалото ?

Решение

420 :2 + 210:3  =210 +70=280

Задача за  упражнение :
Ще узнаете теглото на  магарето Ори  ,ако  от  третината на 900 кг  извадите   139 кг  .


Отговор.........................................................

1
1
1

Не можем да намерим третинката на 14 ябълки ,8 вафли или 19 папагала,защото не се делят на числото 3Задача  .Колко минути  е третинката на  1 час .

Решение

1час = 60 минути

60:3= 20 минути (третинката на 1 час)
Задача  .
Колко секунди  е третинката на   1 минута и 30 секунди

Решение

1 минута  и 30 секунди  = 90 секунди

90:3= 30 секунди (третинката на 1 минута и 30 секунди)

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg