В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Таблично умножение и деление с 8 и 9.Контролна работа за 2 класСъдържание :

1.Контролна работа  по учебното съдържание

1.1Контролна работа  ( първа група) 

1.2.Контролна работа ( втора  група)

 

2.Контролна работа  -задължително избираема подготовка

1.1Контролна работа   ( първа група) 

1.2.Контролна работа   ( втора  група)

 

3.Контролна работа  за ученици с математически способности  

Бележка :Задачите от т.3  са подходящи  за ученици от 2, 3 и 4 клас

1
1
1
1

1.Контролна работа по учебното съдържание

1.1Контролна работа ( първа група)


1.задача Пресметни :        

  8 . 6 =               56 : 8 =               8 . 9 + 1 =

  9 . 7 =               45 : 9 =               56  – 72 : 8 =

    10 . 4 =                36 : 9 =              81 : 9 + 14 =

 

                                                                               

Точки – 10

 

 

2.задача В магазин има 72 килограма картофи ,разпределени в 8 чувала ,по-равно във всеки .Колко тежи един чувал ?

                                         

Точки – 2

 
3.задача Пресметни :      

72 :(60 - 51) =                (9 +47 ) : 8=                      (81 :9).7    =

 

9 . 6 28 : 7 =              8 . 9 + 54 : 9 =                  8 . 2 : (56 : 7) =                   

                                                                                

Точки – 10

 

 

 

4.задача   

"/>

А) С колко триъгълниците са по-малко от правоъгълниците

Отговор .......................................................................

Б) Колко пъти кръгчетата са в повече от триъгълниците

Отговор .........................................................................

Точки – 6

 
5.задача  Едната страна на правоъгълника е  27 м, а другата е 9  пъти по - къса.

                27 м

 

                  

А) Намери другата страна.

Б)  Намери обиколката на правоъгълника

Точки – 8
6.задача Намерете  неизвестното число        

 

56

   :

?

=

 7

 

 

 

 

 

?

  :

9

=

 8

 

 

 

 

 

  3

  .

?

=

  27

 

 

 

 

 

  ?

   :

8

=

8

 

 

 

Точки – 5


7.задача
 Колко е   произведението  от звездичка и  облаче


"/>

Точки – 5


8.задача  Петър си купил  8 книги по 9 лева .Платил с банкнота от 100 лева .Колко лева са му върнали ?  


  
Отговор ....................................................

 

Точки – 10

9.задача Кои числа са записани под триъгълника и квадрата ?

"/>
Отговор :
  • триъгълник (...)
  • квадрат (...)


 

Точки – 14

 

 


Твоята подготовка  :


До 20  точки 

 слаба

От 20 до 30

средна

От 30 до 40

добра

От 40 до 50

Много добра

От 50 до 70

отлична

 

 

 


1.2.Контролна работа ( втора група)


 

1.задача Пресметни :        

    9 . 9 =              72 : 8 =             7 . 9 + 8 =

   10 . 7 =             54 : 9 =             67  + 72 : 8 =

    8 . 4 =              18 : 9 =             63 : 9 - 3 =

 

                                                                               

Точки – 10

 2.задача Стоян има  6 тетрадки  и 2 пъти по-малко  молива .Колко  молива  има Стоян ?                                                                
Отговор .........................................................................


                                           

Точки – 2

 


3.задача Пресметни :      

7 .(60 - 51) =                (9 +63 ) : 8=                      (56 :8).9    =

 

9 . 8 54 : 6 =         7 . 9 + 64 : 8 =                        8 . 3 : (24 : 4) =                   

                                                                               

Точки – 10

 

 

 

4.задача   


"/>

А) С колко триъгълниците са по-малко от кръгчетата

Отговор .......................................................................

Б) Колко пъти правоъгълниците  са в повече от триъгълниците

Отговор .........................................................................

Точки – 6

5.задача  Бедрото на равнобедрен триъгълник е  36 дм, а основата му  - 9  пъти по – къса .          

А) Намерете основата му .

Б)  Намерете  обиколката на равнобедрения триъгълник

Точки – 8

 

 

 


6.задача Намерете  неизвестното число        

 

63

   :

?

=

 7

 

 

 

 

 

?

  :

8

=

 8

 

 

 

 

 

  4

  .

?

=

  36

 

 

 

 

 

  ?

   :

9

=

10

 

 

 

Точки – 5

 

 

 

 


7.задача Колко е   произведението  от звездичка и  облаче

"/>
Отговор ....................................................

Точки – 5

 


8.задача В касичка има 9 лева .Колко ще станат парите в касичката ,ако ги увеличим   8 пъти  ?  


  
Отговор ....................................................

 

Точки – 10

 

9.задача Кои числа са записани под триъгълника и квадрата ?
"/>
Отговор :
  •  триъгълник    ...................................................
  • квадрат ...........................................................

Точки – 14

 
Твоята подготовка  :


До 20  точки 

 слаба

От 20 до 30

средна

От 30 до 40

добра

От 40 до 50

Много добра

От 50 до 70

отлична

 
2.Контролна работа(зип и сип)

1.1 Контролна работа ( първа група)

1.задача  Намислих число .Към него  прибавих   частното на числата 72  и 9 и получих   80 .Кое число съм намислил ?

Отговор ..............................

 

 

2.задача   Купих си  9 тетрадки   по 9 лева и ми останаха  5 лева . Колко лева съм  имал ? 

Отговор ..............................

 

 

3 .задача   За един ден  Стоян изминава  3  км  ,а Петър  -  5 .Колко километра ще изминат двамата за 8 дни ,ако се движат все  така ?

Отговор ..............................

 

 


4 .задача   Произведението от цифрите на едно двуцифрено число е 72 .Кое е числото ,ако цифрата на десетиците е по-голяма от цифрата на стотиците ?

Упътване : Произведението от цифрите на числата   23,32 ,16 и 61 е  6

Отговор ..............................

 

 


5.задача  В  6 щайги има по 6 килограма картофи .Колко щайги са необходими ,ако пресипем картофите в щайги по 9 кг   ?

Отговор .............................6.задача .Учениците от втори клас са подредени в  редици по 8 .Пред второкласничката  Милена  има 4 редици,а след нея -   3 .Колко са учениците от втори клас  ?

Отговор .............................
7.задача.Стоян и  Петър хвърлили по едно зарче ,като  на  всяко зарче е имало различен  брой точки  .Сборът от точките  на Стоян и Петър  е по-голям от  8 и се дели на 5 . Какво показвали зарчетата на Стоян и Петър  ?

 

Отговор .............................

Упътване :
  • Точките на зарчетата са 1,2,3,4,5 или 6 
  • На 5 се делят числата 0,5,10,15,20,25,30 .....
 8.задача Квадрат има  страна 8 сантиметра . Едната страна на правоъгълник в сантиметри  е  най-малкото четно число ,а другата е  4 пъти по-голяма . Колко правоъгълника със същите размери,може да изрежете от квадрата  ?

Отговор .............................1.1 Контролна работа ( втора група)

1.задача  Намислих число .От него извадих    произведението  на числата 8 и  9  и получих  5.

Отговор ..............................

 

 

2.задача  За да си купя  8  играчки по 7 лева,не ми достигат  12 лева .Колко лева имам ?

Отговор ..............................

 

 

3.задача   Едно куче на едно хранене изяжда  2 хамбургера  ,а друго  - 3 .Колко хамбургера ще изядат двете кучета за 9 хранения  ?

Отговор .............................4 .задача   Произведението от цифрите на едно двуцифрено число е  63  .Кое е числото ,ако цифрата на десетиците е по-голяма от цифрата на стотиците ?

Упътване : Произведението от цифрите на числата   23,32 ,16 и 61 е  6

Отговор ..............................
5.задача   Петър от тел направил  9 равностранни триъгълника със стана равна на  7 см .

Колко най-много квадрата със страна 2 см ,може да направи Петър от тази тел ?

Отговор .............................

 6.задача .На лавици са поставени по 8 книги .Книгата "Братя Грим " е на такава лавица,че пред нея има 4 лавици ,а след нея - 5 .Колко книги са подредени на лавиците  ? 

Отговор .............................

Лавица : Мебел, която служи за подреждане на книги или други предмети.
7.задача.Стоян и  Петър хвърлили по едно зарче  .Сборът от точките  на Стоян и Петър  е по-голям от  9 и се дели на 4 . Какво показвали зарчетата на Стоян и Петър  ?

 

Отговор .............................

Упътване :
  • Точките на зарчетата са 1,2,3,4,5 или 6 
  • На 4 се делят числата 0,4,8,12,16,20,24 .....
 8.задача Правоъгълник има размери  4см и 6 см . Колко квадрата с размери  2 см ,може да изрежете от правоъгълника ?

Отговор .............................3.Контролна работа за ученици с математически способности
1.задача. В кутия има има по-малко  от  25  и повече от  15  бонбона  .Ако ги  разделим между 8  деца по-равно , остават  5 . Колко  бонбона има  в кутията  ?

Отговор................................

 

 2.задача Петър всеки ден прави по 4 обиколки на стадиона,а Стоян –по 5 Така  за няколко дни  направили  90 обиколки  .По колко обиколки е направил всеки от тях за тези дни   ?

 

Отговор................................

 

 

 

3.задача  В школа по рисуване момичетата са 8 пъти в повече от момчетата ,а  момчетата  с 21 по-малко  от момичетата .Колко са момичетата и колко момчетата ?

Отговор................................

 

 


4.задача Петър има  100 лева .С част от тях си купил тетрадки от 8 и 9 лева .Останали ли му  16  лева  .Ако тетрадките от 9 лева са по-вече от   3 , колко тетрадки е купил Петър от 8  лева ? 

 

Отговор : ...........................................

 

 


5 . задача  Катеричка изяжда по 4 лешника на час ,а прасе-  по  8 .Прасето започнало да яде лешници  , 4 часа след катеричката .След колко часа двамата заедно ще изядат еднакъв брой лешници ?

Отговор : ...........................................

 

 


6 . задача Мая ходи на тренировки  по  плуване през 3 дни,а Милена през – 4 .На  1 , ден вторник  двете  момичета  за първи път тренират заедно .След колко дни  и в кой ден от седмицата двете момичета отново ще тренират заедно  ?   

Отговор : ...........................................

 

 


 

7. задача  Квадрат е разделен  на 5 квадрата и един правоъгълник оцветен в червено,така както е показано на картинката .
"/>

 Ако обиколката на едно от  най-малкото  квадратче е 16 см ,намерете обиколката на правоъгълника в червено ?

8. задача  Правоъгълника на чертежа е съставен от 5 малки правоъгълника с равни размери и има обиколка  54 см .Намерете размерите на малките правоъгълници ?


"/>
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg