В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Събиране и изваждане до 5 .1 клас


Съдържание


1.Събиране и изваждане до 5.Презентация

2.Самостоятелна работа

3.Задачи за упражнение

Полезна връзка :


4 .Килограм .Презентация1.Събиране и изваждане до 5.Презентация

1
1
1

2.Самостоятелна работа №1


Име_______________________________________ от___ клас №___

 

  

 

1.задача Постави знаците „ >” „=” или „<”


2

 

4

 

 

3

 

4

 

 

0

 

1

 

                                         

3

 

3

 

 

5

 

4

 

 

2

 

0

 

 

(2 т. )

 

 


2.задача Колко са квадратчетата ?


 

 

 

 

 

 

 

 

3

+

2

=:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+

2

=:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

+

1

=:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

+

2

=:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

+

2

=:

 

 

 

 

(2 т. )

 

3.задача   Избери  число от   0,1,2,3,4,5


 

4

 

 

 

4

 

 

 

1

 

                                         

 

=

5

 

 

2

 

 

 

 

(4 т. )


 

 

 

4.задача Пресметни

  

3

-

2

=

 

 

5

-

2

=

 

 

3

-

3

=

 

 

5

-

4

=

 

 


3

-

2

=

 

 

 

(3 т.) 

5.задача Свържи с резултата   

 

         5-5                 5-3               4-3                 5-2                1+3             2-1           0+5         

 

 


         •                                                                                                  

         0                         1                            2                        3                          4                       5     
(6 т.)

 6.задача Постави число в празното  квадратче

 

 

 

 

 

1

+

3

=

 

 

 

 

 +

0

=

5

 

 

5

-

 

=

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

+

2

=

 

 

 

4

+

 

=

5

 

 

 

-

0

=

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

+

0

=

 

 

 

 

+

1

=

3

 

 

 

+

3

=

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

-

0

=

 

 

 

5

=

 

+

1

 

 

5

-

 

=

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

+

2

=

 

 

 

 

-

1

=

4

 

 

 

+

3

=

5

   

 

(  8 т.)

 7 .задача  Пресметни

 

1+1+1=                           

 

2+1+2=

 

2+1+1=

 

1 лв.+ 2 лв. = ?  лв.

 

2 лв.+ 2 лв. = ?  лв.

 

3 кг  + 2 кг =  ? кг

                                     

5 кг  - 2 кг =   ? кг                                      

 

( 6 т. )

 

 


8 .задача Пресметни

"/>( 4 т. )

 

 

 

9 .задача  Постави знаците „ >” „=” или „<”

 

     3 + 2                                  5        2 + 2                          4        2 + 3

 

3       0 + 2                                  4        4 – 2                          1        1 - 1

 

( 8 т. )

Общ брой точки 43   

                                                  

38 –  43 т.   Отличен                                                                                                                         

30 –  37 т.   Много добър                                                      

21 –  29 т.   Добър                                                                                                                          

18 –  20  т.   Задоволителен ( среден )

0 –  17 т.   Незадоволителен  резултат (слаб)                            

                                                                                                    

  РЕЦЕНЗИЯ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Оценка:                                                                                  Проверил:

 

           

                                                                                                Родител:

 


3.Задачи за упражнение


1.Пресметнете   

 

 

2+2=            1+4=         4-1=             3+1=            2-1=              4-3=

2+1=            5-2=          3+2=            3-2=             1+1=             3-1=

5-3 =            2+0=         0+4=            3-3=             3-0=              5-1=

 

 

2.Поставете  число  на мястото на въпросителният знак   

 

 

2 + ?  = 3                2 + ? =  5                    2+ ?  =  4

 

? + 3  = 4                4 -  ?  = 3                    ?  + 1 = 3

 

2  + ? = 4                4  - ?  =  1                   ?  + 1 =  2       

 

4- ?    = 2                 ? + 2 =  3                    3- ?  =  1                                    

 

1 + ?  = 2                 3 -  ? =  2                     4 - ? = 4       

 

2 +  ? = 2                  0 + ? =  4                    3 - ?  = 0

 

 

 

 

3.Поставете знаците за сравнение

 

3 + 2       4                               5 – 3       3                       4 + 1      5

 

3 – 2      2                               5 – 5       0                            4 - 2      3

 

4 – 3      2                               5 – 2       4                            2 + 3       3

 

5 – 4      2                               1 + 3       0                            3      2+ 2

 

5       2 + 3                              4        5 – 2                            5        2 + 2

 

5        5 + 0                              4        2 + 3                           2       4 - 3

 

3        1 + 2                              4        4 – 4                            1        3 - 3

 

2        5 – 1                               3 + 2       4                             5 - 3       3

 

4 + 1                                     3 – 2         2                           5 - 5       0

 

4 - 2       3                                 4 - 3        2                             5 - 2       4

 

4 + 1       5                                3 – 2        2                            5 - 5        0

 

4 - 3        2                                5 - 2        4                             2 + 3        3

 

1 + 3       0                                3       2 + 2                             5        2 + 3

 

5        2 + 2                                5       5 + 0                            4        2 + 3

 

2       4 – 3                                  3       1 + 2                           4        4 - 4

 

      5 – 1                                 3       2 + 2                           4       5 - 2

 

     2 + 2                                  5        5 + 0                          4        2 + 3

 

3       1 + 2                                  4        4 – 4                          1        3 - 3

 

 

 

 

Полезна връзка

Източник :  изд. "Просвета", Анг. Манова
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg