В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Логически задачи по математика за първи клас .Задачи за състезания по математика за първи и втори клас . .

"/>


 ТАЗИ  СТРАНИЦА   ПО МАТЕМАТИКА е помагало за всички първокласници  и второкласници ,които обичат  да решават    логически задачи .


За да решават задачите ,които предлагаме  , първокласниците  трябва да са усвоили :

  • ·  действията събиране и изваждане до 20  
  • ·  лесни задачи с увеличение или намаление  с няколко единици                                   
  • ·  лесни задачи  за сравняване на предмети
  • ·   лесни текстови  задачи за намиране на неизвестно събираемо  и неизвестен умалител  

Задачите ,които разглеждаме тук  са трудни и нестандартни ,но интересни за първокласниците и второкласниците. Те са за тези ученици ,които проявяват силен интерес към предмета  математика . Подходящи са  за състезания по математика за първи клас и втори клас .
1
1

"/>
 
За нас всяко дете има талант ,ние само ще помогнем ,то да го развие !

1
1

Какво ще научите тук  :

  •  Ще  се научите  да преброявате  правилно  предмети в кръг и редица,страници ,часове ,номера на улици.
  • Ще  придобиете умения за преброяване на триъгълници и правоъгълници
  • Как се попълват   верижки и  таблици с числа 
  •  Как  се  откриват  зависимости  в задачите по математика 
  • Как се броят различни начини за  извършване на дадено нещо
  • Ще се научите да решавате логически и по-сложни текстови  задачи
1
1
1


Потготвителни материали :

1
1
1

ЗАДАЧИ : ДА СМЯТАМЕ ПРАВИЛНО И БЪРЗО !

1
1
1


  1 задача.   

Първокласничката Мая  има  една  дълга панделка .На колко места трябва да разреже панделката , за да получи от нея точно пет нови панделки ?  

                              A) 2           B)3            C) 5            D)4             E)друг отговор             

  Отговор :D)


Решение


Като разреже  панделката на   4 места  
, Мая  ще получи   5   панделки  .

 
  2 задача.   

Татяна  има  8  кукли и една дълга    панделка  .На колко места трябва да разреже  панделката  ,за да сложи панделка  на всяка кукла  и една да остане за нея  ?

         A) 6    B) 9    C) 8    D)  10  E)  друг отговор 

Отговор C ) 

 


  3 задача.   


Мария   разрязва   със 7  разреза  торта за своя  рожден ден   ,така както е показано на картинката  .Колко приятелки ще почерпи  Мария  с получените парчета  ? 

                              A) 6         B)7            C) 9            D)10              E)друг отговор

"/>
1
1
1

Отговор : B)

Решение :
Като разрязала цялата  торта  на  7 места  ,Мария е   получила   7  парчета и с тях ще почерпи 7 приятелки .
1
1

1
1

  4 задача.   

В парк между всеки два  бора  засаждали по един розов  храст .На картинката за засаждане на 3 розови храста   ни  трябват 4 бора .

"/>
Колко борчета  ще ни трябват за да засеем 8 храста ?

A) 7          B)8            C) 9            D)10              E)друг отговор

Отговор : C)

Решение : Получаваме,че броя на борчетата е с едно повече от броя на храстите .Тогава  ще ни трябват 8+1=9 борчета .


  5 задача.   

На хоро се хванали    няколко  момичета ,после  между всеки две момичета се хванало по едно момче .Ако момичетата  са   5  ,то момчетата  са :

A) 3        B)4            C) 5           D)6             E)друг отговор

"/>
Отговор :C )

"/>

Трябва да внимавате къде са разположени предметите  -в  кръг или в редица .
1
1
1

1
1

  6 задача.   

Венета от  първи клас , прави кръгло  герданче от мъниста  в два цвята – червено и жълто ,като между всеки две червени мъниста ,тя поставя по едно жълто мънисто.Ако  общо  е поставила 8 мъниста ,то червените  мъниста   са :

A) 6         B)3            C) 4           D)1              E)друг отговор

Отговор :C )
  7 задача.   

На опашка за закуски ,  пред Мая има двама ученика , а след Мая   трима  ученика  .Колко деца има в момента на опашката за закуски?                                                                                                                                                  

А)6           B)7          C)8       D)9       E ) друг отговор 

Отговор A)


Решение           

1-ви

2-ри

    Мая

3-ти

2-ри

1-ви

 

 

 

Децата на опашката  са:  Две пред Мая , Мая и  трима след Мая

Тогава ,те са общо :  2+1+3=6 .
  8 задача.   

В  редица са засети  няколко дръвчета ,после  между всеки две дръвчета  е засят  по един храст.Ако общо са  засети 11 броя  дръвчета и  храсти ,то  дръвчетата  са :

A) 3        B)5           C) 4           D)6             E)друг отговор

 

 Отговор : D)


  9 задача.   

Петър учи  уроците си  от 1  до  5 часа след обяд .Колко часа учи  Петър ?  

A) 3 часа   B) 5 часа    C) 6 часа    D) 4 часа    E) друг отговор

Отговор D)


Важно :Броим в кръг ,но броим часове !

 


  10  задача.   

 Кремена  тренира  плуване  в дните  вторник   и  четвъртък  , от 1 часа до 4 часа след обяд  .Колко часа тренира всяка седмица?

A) 4 часа   B) 6 часа   C) 7 часа    D) 5 часа     E) друг отговор

Отговор B )

 Решение :

От  1 до 4 часа след обяд Кремена тренира точно   3 часа .Тогава за два дни тя тренира общо   3+ 3= 6 часа


  11  задача.   

Една книга има 12  страници. Петя  прочела три страници .Още колко  страници трябва да прочете Милена .  

              A) 5   B) 6   C) 9    D)8   E)  друг отговор 

Отговор  C)
  12 задача.   

Записани са числата от  1 до 15 . Колко пъти е записана цифрата 1?

         A) 6    B) 9    C) 10    D) 8  E)  друг отговор 

Отговор D )

Решение

При записване на числата :1,2,3,4,5,6,7,8 и 9  е използвана  една  единица

При записване на числата :10,11,12,13,14 и15 са използвани  7 единици

Тогава  цифрата 1 е  записана  8 пъти

 

 
  13 задача.   

Милена  чете книга .Ако книжката  започва със страница номер 1  и до страницата  , до  която е стигнала Милена  са използвани 5 единици ,то коя страница чете в момента Милена ?

         A) 9    B) 10   C) 12    D)11    E)  друг отговор 

Отговор  C)

 

  14 задача.   

 Зоя   събрала  номерата на страниците  записани от двете страни  на книгата , която чете и  получила  сбор  9 .Ако  първата страница на книгата  започва с единица  ,то на кои страници е отворила книгата Зоя ?

              A) 3 и 6    B)  4 и 5   C) 2 и 7    D) 1 и 8   E)  друг отговор 

Отговор  B)

"/>

Решение

Номерата на страниците са :1,2,3,4,5,6,7,8,9 ….

Само  4+ 5 =9
  15 задача.   

Една книга има 15 страници. Петър  прочел  няколко страници .Ако  прочете още 2, ще  му  останат 7 страници  до края на книгата . Колко страници е прочел ?

А) прочел е 8  страници

B) прочел е 7 страници

C) прочел е 6  страници

D) прочел е 5 страници

Отговор  C )

  16 задача.   


Къщите на нашата улица са номерирани така ,както е показано на картинката
"/>

Ако аз живея точно в средата между къщите с номера 2 и 14 ,то моят номер на къщата е :

А)6               B)7                 C)8                   D)9                     E)  друг отговор  

Отговор  C)

Решение                                                                                                                                     

 Номерата на къщите  на нашата улица са  :2,4,6,8,10,12 и 14 ,точно 7 къщи.                     

Щом моята къща е по средата  ,то тя е 4-тата   броена отпред –назад и отзад -напред  .Тогава тя  има  номер  8.


  17 задача.   

Първите няколко къщи от страната на улицата ,на която аз  живея са със номера :1,3,5,7,9,11,13 , 15 и 17 .Ако приятелят ми Петър живее  в къща с номер 3 , а  приятелят ми Стоян  в къща с номер  15 ,а моята къща е точно в средата между техните къщи ,то номерът на моята къща е :

А)6               B)7                 C)8                   D)9                     E)  друг отговор  

Отговор  D)               


  18  задача.   

 Преди  мен  са   двама    на опашката  ,които са  с  3-ма   по-малко  от тези след мен?Колко    сме  на опашката в момента ?                           

A)6             B) 5              C) 8             D)9         E) друг  отговор

Отговор  C) 

 

 

  19 задача.   

 Татяна  е  трета  на опашката за банички броена отпред -назад. Пред  нея е Мая, която е зад Стоян . Пред Стоян  е Даниела , която е пета  на опашката, ако се брои отзад - напред. Колко души има на опашката?

                               А) 8;      B ) 9;       C) 11;          D) 10 .     E) друг отговор

Отговор D)

Решение 


1

2

3

 

 

5

4

3

2

1

отпред

назад

Татяна

Мая

Стоян

Даниела

 
 

  

Тогава на опашката са :3+2+5=10 ученика


  20 задача.   

Деница от първи клас има рожден ден  в понеделник . В  кой ден  от  седмицата ще празнува  приятелката и Петя ,ако е  5  дни  по- малка  от  Деница ?

 А)сряда        B) понеделник        C)събота               D) друг отговор

Отговор C)

Решение

 Щом е по малка ,значи първо се е родила Деница  ,а след нея Петя.                                  

Щом Деница празнува в понеделник ,то Петя ще празнува пет дни след нея и това е в ден събота .


Понеделник -празнува  Деница

Вторник

1 ден

Сряда

2 ден

Четвъртък

3 ден

Петък

4 ден

Събота- празнува Петя -5 ден

 

 

 

 

   21  задача. 

Симеон  от първи клас има рожден ден  във  вторник .В  кой ден  от  седмицата  е празнувал  съученикът  му  Калоян  ,ако е  4  дни  по- голям   от  него  ?

 А)сряда        B) понеделник        C)петък                D) друг отговор

Отговор C )В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg