В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Текстови задачи с две и три пресмятания за 2 клас .

"/>
Съдържание :

1.Решени примерни задачи с действия събиране и изваждане


2.Задачи за самостоятелна работа

3.Избрани задачи от състезания по математика

4.Тест по математика за 2 клас .Задачи с две действия от умножение и деление
1
1
1

1.Решени примерни задачи с действия събиране и изваждане
За да решим  една текстова  задача с две  или  три  пресмятания  ,трябва  да  :

 • ·         прочетем условието .
 • ·         да направим  съкратен запис
 • ·         да  запишем въпроса .
 • ·         да открием скритите  въпроси.
 • ·         да запишем   решението с  две  или три  действия 
 • ·         да направим проверка
 • ·         да запишем отговора

 


Пример 1. :

1
1

"/>Съкратен запис  на задачата :

Петър е на 12 години

Въпрос :

Мая е 3 години по-малка

Колко е сборът от годините на Петър и Мая

 
Скрит  въпрос :На колко години е Мая  ?


Решение

За да намерим  колко е сборът от годините на Петър и Мая  ,трябва да знаем :

-  годините на Петър

-   годините на Мая

 • 1.)  12-3=9 (годините на Мая )
 • 2.)   12 +9=21 (сборът от годините на Петър и Мая )


Отговор : 21 годиниРешението можем да запишем с един израз

"/>
1
1

Пример 2.

В една градина са засети 100   дръвчета –ябълки , круши  и  череши .Крушите са  17 ,а  ябълките   65 .Колко  черешови  дръвчета са засети в градината ?Съкратен запис  на задачата :

Общо са 100

 Въпрос :

Крушите  са  17

 Колко са черешовите дръвчета  ?

Ябълките  са  65

 


Скрит  въпрос :Колко общо са ябълките и крушите  ?

Решение

За да намерим  колко са черешите  трябва да знаем :

-  колко  общо   са   ябълковите и крушовите дръвчета

-   черешовите дръвчета


 • 1.)  17 +65=82  (крушовите и ябълковите дръвчета )
 • 2.)   100 - 82 =18 (черешовите дръвчета   )                                                                                                                    


Проверка : 17 +65 +18 =100

Отговор : 18  черешови дръвчета
Решението можем да запишем с един израз

"/>
1
1
1

Пример 3 :

Учениците  от   първи клас  са 23 ,във втори клас  са  25 ,а в трети - с 5 по-малко  от учениците  във втори клас . Колко са всички ученици във първи,втори и трети клас?


Съкратен запис  на задачата :

в първи клас са 23

 

във втори клас са 25

 Въпрос :Колко са  учениците в  първи,втори и  трети  клас  ?

в трети клас са с 5 по-малко от втори клас

 Скрит  въпрос :Колко са  учениците в  трети клас  ?


Решение

За да намерим  колко  общо са всички ученици ,трябва да знаем ,колко са учениците  в  :

-  първи клас

- втори клас

- трети клас


 • 1.)  25-5=20   ( са учениците от 3 клас )
 • 2.)    23 +25 +20=68 (общо ученици в първи,втори и трети клас  )                                                                                                                    
Отговор : 68  ученика
1
1
1

Пример 4.


Мая има  60  кукли барби.От тях   25 кукли  говорят    , а останалите  — не. С   колко  куклите ,които не говорят ,са в повече от куклите ,които говорят  ?


Съкратен запис  на задачата :

Общо  са 60 кукли

 

 25 кукли  говорят

 Въпрос :С колко куклите , които не говорят са в повече от тези , които говорят   ?

Останалите не говорят

 Скрит  въпрос :Колко  кукли не  говорят   ?


Решение

За да намерим,  колко  е разликата от куклите , които говорят и които не говорят ,трябва да знаем   :

-  колко са общо

- колко  кукли говорят 

- колко  кукли  не  говорят 


 • 1.)  60-25=35   ( куклите ,които не говорят  )
 • 2.)    35 -  25 =10 (разликата между двата вида кукли  )                                                                                                                    
Отговор : 10 кукли


Решението можем да запишем с един израз

(60-25) -25

1
1

Пример 5.

Ще съставим две задачи ,като използваме всички записани условия на картинката

"/>
Първа задача
Петър чете  книга със цена 23 лева.Асен чете книга -  с 4 лева по-eвтина от книгата на Петър . Милена  чете книга ,която  струва колкото  сборът от цените на книгите на Петър и Асен  .
Колко лева струва книгата на Милена ?
Втора задача
Петър чете  книга със цена 23 лева.Асен чете книга -  с 4 лева по-евтина от книгата на Петър . Милена  чете книга ,която  струва колкото  сборът от цените на книгите на Петър и Асен  .
Колко лева общо  струват книгите на Петър,Асен и  Милена ?
1
1

Решете  самостоятелно задачите ?


Съставете задачи ,които се решават със следните изрази :

 •  (32+11)+13
1
 • 1(32+11)-13
1
 • 1(32-11)+13


 •   (32-11)-13
1
1
1

Решени по –сложни задачи с повече пресмятания

Пример 6.

В едно  училище учат деца  от първи , втори   и  трети клас  - общо   56  . Във втори и трети клас учат  39 ученика .Колко  ученика учат в трети  клас , ако във  втори клас   учат  4  деца повече  от  първи клас   ?

 

Съкратен запис

Общо са -56

 

Втори клас  и  трети клас  са  39

 Въпрос :

Във втори клас  учат 4 деца , повече  от   първи клас 

 Колко деца учат в трети клас

 

 

 

Скрит  въпрос :Колко ученици учат в първи клас

Скрит  въпрос :Колко ученици учат във  втори   клас


Решение
 • 1) 56 -39=  17 (  учениците от първи клас )
 • 2) 17 +4 = 21   (учениците от втори  клас)
 • 3) 39  -21   = 18  (учениците от трети  клас )
Пример 7.

Задайте въпрос ,като използвате всички записани условия на картинката .Намерете отговора ?

"/>
1
1
1

Пример 8.

За Великден  баба боядиса   40  червени яйца , а зелени и сини –по 13 яйца . Първият ден ние изядохме 23 яйца, а вторият с  5 в повече от първия .Колко  яйца  са останали ?

Съкратен запис

Червени яйца  -40

 

Зелени и сини  по  13 

 Въпрос :

Изядени през първият ден -23

Колко яйца са останали ?

 Изядени през вторият  ден -с 5 в повече 

 

 

Скрит  въпрос :Колко е общият брой на сините и зелените яйца ?

Скрит  въпрос :Колко е общият брой на всички боядисани яйца ?

Скрит  въпрос :Колко яйца са изядени през вторият ден ?

Скрит  въпрос :
Колко яйца са изядени през  първият и вторият ден  ?


Решение:

 • 1) 13 + 13 = 26 (общо зелени и сини )
 • 2) 40 + 26 = 66  (всички боядисани яйца )
 • 3) 23 + (23+5)  = 51  (изядените яйца през  първият и вторият ден )
 • 4) 66 - 51 = 15  (останалите  яйца )

Израз : (13 + 13 + 40) - (23 + 23 + 5) = 15


Отговор : 15 яйцаПример 9.

Петър има  19  колички и  8  самолета . Неговият приятел  Стоян има  7 колички , и самолети с  4 по-малко от количките на Петър  .

А)Колко са играчките на Петър

Б) Колко самолета  има Стоян

В) Колко са играчките на Стоян

Г) Колко  общо играчки имат двамата приятели

Д) С колко играчките на Петър са в повече от играчките на  Стоян

Решение:

     А) 19 + 8 = 27 (играчките на Петър )

Б) 19-4 = 15(самолетите  на Стоян)

В) 15 + 7 = 22 (играчките на Стоян)

Г) 22 + 27 = 49  (играчките на  двамата приятели)

Д) 27 - 22 = 5 ( в повече от Стоян )


 

Пример 10.Една последна оригинална задача

Катеричка,заек и мравка се надбягват .Катеричката изминала 10 м по-малко от заека   .Мравката  изминала  2м по-малко от заека  .Ако   пътя на катеричката е половината от пътя на заека ,то намерете колко път е изминала мравката   ?


Съкратен запис
"/>

Решение :

 • Катеричката е изминала половината от пътя на заека
 • Катеричката е изминала  10 м по-малко от заека


Извод : Половината път на заека е 10 м

 • Пътят на заека е 10+10=20 м
 • Пътя на мравката е 20-2 = 18 м
1
1
1

2.Задачи за самостоятелна работа

2.1 задачи задължителни за всички ученици

1. задача  На три дръвчета има   70 ябълки  . На първото има  18  ябълки  ,на   второто  —  25 ябълки  . Колко  ябълки има  на третото   дърво ?

 

2. задача  Стоян изял  11 круши , а Петър  —  със  7 в  повече . Колко круши за изяли двамата заедно ?

 

3. задача  Петър ,Павел и Стоян  трябва да решат   90  задачи . Петър трябва да реши  50 задачи,Павел  -  17  , а останалите  — Стоян . Колко задачи трябва да реши Стоян?

 

4. задача  В  магазин докарали  35 кг   малини и 74 килограма  ябълки .През първият ден продали  26 кг .Колко кг  малини и ябълки са останали в магазина ?

 

5. задача На  състезание по математика  участвали ученици от първи , втори и трети клас  . Учениците от първи клас  били  12 ,  от втори  — с   5   повече , а третокласниците били толкова,колкото са първокласниците и второкласниците  заедно  ?      Колко ученика са участвали  в  състезанието по математика  ?

 

6. задача Мама боядиса за  великден   60 яйца  - червени,зелени и жълти . Червените са  40 ,  а  зелените и жълтите са по-равен брой  .Колко  жълти яйца е боядисала мама ?

 

7. задача Стоян  трябва да  реши  30    задачи  . До обед  решил  12 задачи ,  а  след обяд  — 9 задачи . Колко задачи не е успял да реши Стоян ?

 

8. задача Турист през първият ден изминал  15 км ,  през вторият ден  —  3 км по-малко ,отколкото през първият ден .Ако   третият  ден  измине толкова километра ,колкото през първите два дни заедно ,колко км е изминал туристът през трите дни ? 

 

9. задача Във  автобус пътуват  25 човека .На спирката  слезли 10 и се качили  8 .С колко човека пътува автобусът ? .


10. задача В  първи клас  учат    90 деца  . От тях   55   са момчета , а останалите  — момичета. С   колко  момичетата са по-малко от момчетата ?
Задачи от геометрични фигури

11. задача Основата на равнобедрен  триъгълник   е  6 см   , а  бедрото му   — с  2 см по –късо  . Колко е обиколката на равнобедрения  триъгълник  ?


12. задача Едната страна на триъгълник  е 8 см, втората с 3 см по-къса от първата ,а третата е  с  1см по-дълга от първата .Колко см е обиколката на триъгълника ?


13. задача  Дължината  на правоъгълник е  18 см,а ширината му  с 3 см по-къса .Колко см  е обиколката на правоъгълника? 

2.2 Задачи за ученици с математически способности


14. задача  В три щайги  има  42 кг  плодове . В първите две щайги има   27 кг. Колко килиграма има в първата щайга ,  ако  във   втората   има  4 кг  по-малко от   третата ?

1
1
1

15. задача Мая  си купила кукли  за 34 лева и  книжки за  24 лева . След като дала на  приятелката си ,толкова пари колкото и останали  , в портмонето си  преброила 15  лева .С колко пари е влязла Мая в магазина ?

"/>
1
1
1

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg