В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Текстови задачи по математика с две пресмятания за 3 класСъдържание :

1.Решени  основни задачи  по математика за 3 клас  

1.1 Задачи задължителни за всички ученици

1.2 Задачи за ученици с математически способности                                                                    

2.Задачи за самостоятелна работа                                                                                                                                     

3.Задачи  подходящи за  състезания по математика

4.Полезни връзки
1.Решени основни примерни задачи

За да решим  една текстова  задача с две  или  три  пресмятания  ,трябва  да  :

 • ·         прочетем условието .
 • ·         да направим  съкратен запис
 • ·         да  запишем въпроса .
 • ·         да открием скритите  въпроси.
 • ·         да запишем   решението с  две  или три  действия 
 • ·         да направим проверка
 • ·         да запишем отговора
1
1
1

1.1 Задачи задължителни за всички ученициЗадача № 1 .

Съкратен запис  на задачата :

Петър -  24 страници

Въпрос :

Мила  -  3 пъти  по-малко

Колко страници са прочели   Петър и Мила

 
Скрит  въпрос :Колко страници  е прочела  Мила  ?

Решение

За да намерим  колко  страници са прочели  Петър и Мила  ,трябва да знаем :

-  колко страници е прочел  Петър

-   колко страници е прочела  Мила

 • 1.)  24:3=8 (страниците  на Мила )
 • 2.)   24 +8=32 (сборът от страниците  на Петър и Мила )

 

Отговор : 32 страници

 

 

Решението можем да запишем с един израз


 Задача № 2 . Велосипедист за  един час  изминава   20 км, а  моторист  — 3 пъти по-голямо разтояние . Колко километра в повече е изминал  моториста за един  час ?


Съкратен запис  на задачата :

Велосипедист -   20 км за 1 час

 Въпрос :

Моторист - три пъти в повече

Колко км в повече е изминал моториста за 1 час   ?

Скрит  въпрос :
Колко км изминава моториста за 1 час

 


Решение

 • 1.)  20.3=60 км (моториста за 1 час )
 • 2.)   60-20=40 км  (в повече е изминал моториста )      
Отговор : 40 км

Решението можем да запишем с един израз

20.3 -20 =40 км


Задача № 3 .Правоъгълник  е  оцветен така ,както е показано на чертежа . С колко червените  правоъгълници  са в  повече от жълтите ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Решение

 • 1.)  4.4=16  бр . ( на 4 реда по 4 правоъгълника  )
 • 2.)   3.3=9 бр . ( на 3 реда по 3 правоъгълника  )
 • 3.)   16 - 9 =7   бр . (  разликата   )
Отговор : 7 бр.

Решението можем да запишем с един израз

4.4 -3.3 = 7


Задача № 4 .Ученик трябва да прочете книга за 3 дни .Първият ден прочел 23   страници ,  вторият  — 2 пъти в повече ,отколкото през първия , а през третият ден  — с  20 страници в повече отколкото през   втория ден .От колко страници е книгата ?


Съкратен запис  на задачата :


Първи  ден -  23   страници

 Въпрос :

Втори   ден -  два пъти в повече от първия

 От колко страници е книжката   ?

Трети   ден -  с  20 страници в повече,отколкото през вторият ден

 


Скрит  въпрос : Колко страници е прочел през вторият ден  ?

Скрит  въпрос : Колко страници е прочел през третият  ден  ?


Решение

За да намерим  от колко страници е   книгата,  трябва да знаем :

-  колко  страници са прочетени през първият ден

-  колко  страници са прочетени през вторият  ден

-колко  страници са прочетени през третият  ден

 

 • 1.)  23.2=46 ст. (прочетените страници през втория  ден  )
 • 2.)   46+20  = 66 ст .   (прочетените страници през третия   ден  )    
 • 3.) 23+46+66= 135 ст.  (от толкова страници е прочетената книжка   )
.
Задача № 5 .В един магазин има   100 кг  плодове   –ябълки , круши  и  череши .Ябълките  са 23 кг,крушите са  два пъти повече ,а останалите са череши  .Колко  кг   череши  има в магазина  ?

Съкратен запис  на задачата :

Общо са 100

 Въпрос :

ябълките  са  23

 Колко кг череши има в  магазина  ?

Крушите са два пъти в повече

 


Скрит  въпрос :Колко кг круши има в магазина   ?

 

Решение

За да намерим  колко са черешите  трябва да знаем :

-  колко  кг са   крушите

-   колко  кг  общо са   крушите и ябълките

 

 • 1.)  23.2=46  (крушите )
 • 2.)   23+46  =69 (ябълките и крушите )    
 • 3.) 100  -  69  =31 (черешите )        

                                                                                                           

Проверка : 31 +23 +46 =100 кг

Отговор : 31 кг   череши


Решението можем да запишем с един израз

"/>

Задача № 6 .Когато Мечо не спи, той яде по 50 грама листа на час. През вчерашното денонощие Мечо спал  20 часа. Колко грама листа е изял?

A)0       B)50         C)100         D)200         E)400

(Математическо състезание „Европейско кенгуру „)

Да си припомним ! Денонощието има 24 часа

Съкратен запис  на задачата :


Мечо спал 20 часа

 Въпрос :

Ако не спи ,яде по 50 грама на час

 Колко  грама листа е изял    ?

Скрит въпрос : Колко часа не е спал ?

 


Решение

 • 1.)  24-20=4 часа   (не е спал  )
 • 2.)  4.50  = 200 гр. (изядени листа за 4 часа  )      


Отговор : 200 грама

Задача № 7 .В  един склад  има  36  кг портокали и 3 пъти повече банани .С  тези плодове  зареждаме 9 магазина,във всеки по равно количество .Колко кг плодове трябва да се  доставят във всеки магазин  ?


Съкратен запис  на задачата :


Зареждаме 9 магазина,във всеки по равно количество

 Въпрос :

Портокали -36 кг

 Колко кг плодове трябва да се заредят във всеки магазин   ?

Банани  3 пъти в повече

 


Скрит  въпрос : Колко кг плодове има общо в склада ?

Решение


 • 1.)  36.3=108кг  (бананите )
 • 2.)   36+108  =144 кг (портокалите  и бананите  )    
 • 3.) 144 :9   =16 кг  (доставени плодове във всеки магазин  )        
Отговор : по 16  кг


Задача № 8 . Разполагате с тел дълга 72 метра .


Запишете  отговорите  на поставените въпроси :

 

Въпрос №1 .Колко  квадрата с дължина 2м ,може да направите ? 

..........................................................................................................

 

Въпрос №2 Колко  равностранни триъгълника с дължина  3 м ,може да направите ?

..........................................................................................................

 

Въпрос №3  Колко правоъгълника с дължина 7 см и 2 см ,може да направите .

...................................................................................................................................


Решение на  В) подточка

Съкратен запис  на задачата :


Разполагаме със  72 м тел

 Въпрос :

Правоъгълник с дължина  7 м  и ширина 2 м

 Колко  правоъгълника можем да направим   ?

Скрит  въпрос :
Колко е обиколката на един правоъгълник

 


Решение


 • 1.)  Обк.= (7+2).2=18м  (обиколката на един правоъгълник )
 • 2.)   72:18 = 4 ( точно 4 правоъгълника можем да направим )         

Отговор :
4 правоъгълника Задача № 9.

В една  ваза  има   10 лалета и 12 минзухара  .В  друга ваза   лалетата  са  с 2  по-повече , а  минзухарите   3 пъти по-малко . .Колко цветя  има във двете вази ?  

Съкратен запис  на задачата :

Въпрос :Колко са цветята в двете вази ?

За да намерим  колко общо са цветята в  двете вази,трябва да знаем   :

-  колко  общо са цветята в първата ваза

-   колко  общо са цветята във втората ваза  


Скрит  въпрос :Колко цветя общо има в първата ваза   ?

Скрит  въпрос :Колко лалета има във втората  ваза   ?

Скрит  въпрос :Колко минзухара  има във  втората  ваза   ?

Скрит  въпрос :Колко цветя общо има във втората  ваза   ?


Решение

 • 1.)  10+12=22   ( общо цветя в първата ваза  )
 • 2.)   10+2 =12 (лалетата във втората ваза  )
 • 3.)  12:3=4 ( минзухарите  във втората ваза )  
 • 4.)  12+4=16 (общо цветя в първата ваза  )
 • 5.)  22+16= 38(общо цветя в двете вази )                                                                                                               


Отговор : 38


Задача № 10 .

Правоъгълник има обиколка равна на  26 см .Ако ширината му е 6 см ,то намерете колко е дълга дължината му ?   

За да намерим  колко е  дължината на правоъгълника ,трябва да знаем   :

-  сборът  от двете ширини 

- сборът от двете дължини 

Решение

 • 1.)  6+6=12 см  ( сборът от двете ширини )
 • 2.)   26- 12 =14 см (сборът от двете дължини   )
 • 3.)  14:2=7 см  ( е дълга дължината на правоъгълника )                                                                                                             
Отговор : 7 см 

Проверка  : 2.7 + 2.6= 26 см 

Решението можем да запишем с един израз

(26-2.6):2 =7 смЗадача № 11 . Разгледайте картинката .Задайте въпроси и намерете отговорите ?  
Примерен  въпрос :  Колко  жълъда и  колко гъби   е събрало  прасето ?

Отговор – 10

на отговорилите вярно на този въпрос.
Задача № 12 .  В  6  купи  има   36  ябълки ,по –равен брой във всяка купа , в други   4  купи  има  44 портокала – по равен брой във всяка купа.Колко портокала в повече от ябълките има във всяка купа  ?


Съкратен запис  на задачата :


в 6 купи -36 ябълки,по-равен брой

 Въпрос :

в 4 купи -44 портокала ,по-равен брой

 Колко портокала в повече от ябълките има във всяка купа  ?

Скрит въпрос :
Колко ябълки има в една купа

Скрит въпрос :
Колко портокала има в една купа

 


Решение

За да намерим  колко  портокала в повече от ябълките има във всяка купа с портокали , трябва да знаем :

-  колко  ябълки  има в една купа 

-  колко портокали има в една купа

- колко е тяхната разлика

 

 • 1.)  36:6=6 бр.  (ябълки във всяка купа с ябълки  )
 • 2.)   44:4 =11  (портокала във всяка купа с портокали   )    
 • 3.)  11 - 6  =5  ( портокалите са с 5 в повече във всяка купа  с портокали
Отговор 5 портокала .

Решението можем да запишем с един израз

44 :4 - 36:6


 Задача № 13 .Разтоянието между Петър и Петя е 100 м .Те тръгнали едновременно един срещу друг  и спрели едновременно  .Петя за това време  изминала  32 метра , а Петър два пъти в повече  от нея .Колко е  разтоянието между двамата ?


Съкратен запис  :


Общо са 100 метра

 Въпрос :

Петя - 32 метра

Колко е разтоянието между тях  ?

Петър - 2 пъти в повече от Петя

 


Скрит  въпрос : Колко метра е изминал Петър   ?

Решение

 • 1.)  32.2=64 (пътя на Петър  )
 • 2.)   64+32 = 96  (пътя на двамата  )    
 • 3.) 100- 96   = 4м    (разтоянието между тях 
Отговор : 4 м

Проверка : 32  +2.32+4 =100 м

Решението можем да запишем с един израз

100- (32 +2.32) =4м
Задача № 14 .


Съкратен запис  на задачата :


Стоян  си  3 топки  за  48 лв

Въпрос :

Звезда  си купила  4 такива топки

Колко лева е платила Звезда ?

 
Скрит  въпрос :Колко струва  една топка   ?


Решение

За да намерим  колко  лева е платила Звезда   ,трябва да знаем :

-  колко струва една топка

 • 1.)  48:3=16 лв (цената на една топка  )
 • 2.)   16.4=64 лв ( е платила Звезда за 4 топки  )

 

Отговор : 64  лева


Задача № 15 .


Мама купи  за 56 лева  8  броя  големи тетрадки .Колко такива тетрадки ще закупи татко за  77 лева ?

 

 
Съкратен запис  на задачата :


Решение

За да намерим  колко  тетрадки струват 77 лв   ,трябва да знаем :

-  колко струва една тетрадка

 • 1.)  56:8=7 лв (цената на една тетрадка  )
 • 2.)   77 :7= 11 бр. ( тетрадките ,които може да купи татко)

 

Отговор : 11  броя

1
1
1Задача № 16 .: От 120 кг  ябълки се получават  30 кг сладко


Запишете  отговорите  на поставените въпроси :

 

Въпрос №1 .Колко кг ябълки са необходими  за да се направи  1 кг сладко

..........................................................................................................

 

Въпрос №2 Колко кг ябълки са необходими ,за да се направят  12 кг сладко

..........................................................................................................

 

Въпрос №3  Колко кг сладко от ябълки могат да се направят от 96 кг ябълки 


Задача № 17 .За   4  топки  и 5  химикала   Петя платила   180   лева . Три  топки  струват половината  от покупките . Колко струва  един химикал ?

Съкратен запис  на задачата :


4  топки  и 5  химикала - струват   180  лв

Въпрос :

3 топки  струват - половината покупки

Колко струва  един химикал  ?

 
Скрит  въпрос :Колко струва  една топка   ?

Решение :
 •  3 топки струват  180 : 2 =90 лева
 • 1 топка = 90:3 = 30 лева
 • 4 топки = 4.30=120 лв
 • 5 хим .=180 -120 =60 лв
 • 1 хим .=60:5=12 лева 

Отговор : 12  лева

Проверка : 4.30 +5.12 =180
 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg