В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Тест по математика за 2 клас.Текстови задачи

Подобни теми :

1
1
1

 

 

ТЕСТ 

ЗА

   2 КЛАС

 

ТЕМА:

 

ТЕКСТОВИ  ЗАДАЧИ

 

     

 

НАПРАВИ  ТЕСТА

РАЗГЛЕДАЙ КЛЮЧА  С  ОТГОВОРИТЕ

 

 

                                    

ПЪРВИ ТЕСТ : ЗАДАЧИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

 

                                   
Задача  1    На двора  на  баба  Пенка  има  8   кокошки и две кучета.

Колко  са   краката  на  всички   животни  ?

А)24                           B) 8                    C) 12                     D) друг

 

 

Задача 2   Една  баничка струва  38 стотинки   ,  а една  кифла  с  10  стотинки  повече.  Колко  струват  баничката  и  кифлата ?

А)  66                      B) 86                        C)48                     D) друг отговор

      

 

Задача 3 Всеки ден Боян  решавал по една задача в повече от предходния  ден .Колко общо задачи е решил за четири дни ,ако  първият ден е решил една задача ?

А) 10           B) 8                C)4                D) друг отговор

 

 

Задача 4  За една книга заплатили 8 лева  и  още половината от цената на книгата. Колко струва книгата ?

     А)12 лева          B)16  лева         C)9 лева            D) друг отговор     

 

Задача 5 В две кошници има по 15 яйца.Татяна  взела 5 яйца от първата кошница . По-късно Стоян  взел от  втората кошница толкова яйца, колкото останали в първата. Колко яйца са останали общо в двете кошници ?

А)15                        B) 10                         C)20                     D) друг отговор      

 

Задача Мама купи 10 ябълки.На мен ми даде две ябълки  повече,отколкото  остави за себе си ?Колко  ябълки  имам аз ?

     А)4          B) 5          C)6            D) друг отговор  

 

 

Задача В една леха  засаждали домати в прави редове,като  разтоянието между   два   стръка   е   20 сантиметра.Засадили  4 стръка.

Колко е разтоянието от първия  до  четвъртия   стрък ?

А)80 сантиметра     B) 60 сантиметра   C)40 сантиметра     D) друг отговор

 

 

    

Задача 8 Милена , Звезда  и  Даниела  имат общо  30  кукли . Милена  и Даниела  имат общо  18 кукли . Колко кукли  има  Звезда ?

A) 12                   B) 8          C)  6           D) друг отговор

 

Задача  9 Часът по математика  започнал в 9 часа и 40 минути.Дамян закъснял   и   влязъл   в  класната  стая  точно по средата  на часа .  Ако учебният час  е   40 минути ,в  колко часа се е случило това?                                        

 

А)10 часа и 30 минути .               В)10 часа .        

             С)9 часа и 10 минути.                     D)10 часа  и 20 минути

 

 

Задача 10 . Стоян празнува  своя  рожден  ден  във  вторник .   В  кой ден  от  седмицата  ще празнува  приятелят му , Петър ,ако е  6  дни  по- малък  от  него ?

А)сряда        B) понеделник        C)неделя               D) друг отговор

 

 

Задача 11 Михаил ,Тодор  и  Петър  имат по една количка .Количките са   оцветени в  бяло,жълто и червено  .Знаем,че Петър  няма жълта количка ,а количката на Михаил  не  е  нито червена,нито жълта .Какъв  цвят е количката на Петър ?

А)  бяла       B)  жълта      C) червена    D)не може да се определи  

 

 

Задача. 12 На опашката за баници аз бях пета , като броя „отпред-назад“ и девета,   като  броя  „отзад-напред“.Колко деца сме на опашката ?

А)14               B)14                 C)13                   D)друг отговор

 

Задача 13 Ако умножим единиците и десетиците на едно двуцифрено число ще получим  8,а ако ги съберем ще получим 6 ?  Ако  цифрата на единиците   е  по-малка от цифрата на десетиците,то двуцифреното число е ?

А)24               B) 42                 C) 25                       D) друг отговор

 

Задача 14 В една овощна градина  има 18 прасковени дръвчета  и  10 ябълкови дръвчета , като 19  от дръвчетата са  ранни сортове  , а останалите – не ранни . Ако 11  от прасковените дръвчета са ранни сортове  , колко  от  ябълковите  дръвчета   са ранни сортове ?

A) 7                 B) 9                 C) 8           D) друг отговор

 

Задача 15 Мая  има играчки  ,които са   по-малко  от  16 .Играчките  може да ги раздели  по равно между  3  и 5 деца .Колко играчки  има  Мая  ?

          A) 12                   B) 8          C)  6           D) друг отговор


КЛЮЧ  ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

B

A

A

A

C

B

A

B

B

C

C

B

C

D

1
1
1

ВТОРИ ТЕСТ : ЗАДАЧИ ЗА ОТЛИЧНИЦИ


Задача 1  Боян и Звезделин  трябва да решат  11  задачи  по математика .Боян решил  3  задачи   повече  от  Звезделин .

Колко задачи е  решил  Звезделин ?

А)7              B)4                C)6              D)друг отговор

 

Задача 2   Днес  батко  е на  18 години.След  4 години   сумата от моите и неговите години    ще  е  28?На колко години съм аз?

А)6              B)7           C)2           D)друг  отговор

 

Задача 3  Петър  от  2 а  клас   живее  в къща  с номер  21  . Веднъж  след училище  той започнал да  брои   колко  цифри са използвани  за записване на  всички  номера  на улицата  без  неговата  къща  .Ако първата къща е с номер едно  колко цифри  е   преброил  Петър?

А)32                  B)30                 C)31                    D )друг отговор

 

Задача 4 В двора  на дядо Стоян  има   5 котета, 4 патета, две  кучета и няколко агнета. Дядо Стоян преброил, че всичките животни  имат общо 60  крака. Колко са агнетата?

A) 4              B) 6             C) 5           D) друг отговор

 

 

Задача 5   40  ученика     посетили  куклен театър .Класната им ръководителка  ги поставила на  пейки по 13  и  9  места .Колко пейки са заели учениците при посещението си  на куклен театър ?                                        

A) 4              B) 5              C) 3             D) друг  отговор

 

 

Задача 6  Всеки  ден градинар  засявал  по едно  зърно от  грах и  боб   в клетките на чертежа .Ако   засажда  всяко бобено зърно  през една клетка, а  всяко грахово зърно  през  две  клетки ,  на коя клетка  ще  засее едновременно и грахово и бобово  зърно ?

 

Г

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                      A) 3       B) 6       C) 10      D) не е възможно

 

 

Задача 7 Преди  мен  са    пет  на опашката  ,които са  с  5  по-малко  от тези след мен?Колко    сме  на опашката ?

                                          

A)16             B) 15              C) 13             D) друг  отговор

 

                                                                 ИЗХОДНО     НИВО -втори  ден

Задача.8 Във  2a  и   2b   клас  учат общо  56   деца .Ако преместим 4 деца от единия клас в другия  , учениците в двата класа ще са по равен брой. Колко ученици  е имало във всеки клас ?

 

A) 28 и 28        B) 32  и 24             C) 22  и 34                D) друг отговор

 

Задача  9 Три  приятелки  хвърлили  едновременно три  стандартни зара  и  на всяка се паднало различно число ?Едно от трите   числа  е  3.Ако  от сбора  на  двете   числа  извадим  3  ще получим  8.                                              

Колко е  сбора от точките  на трите  зара ?

 

А)14      B)12        C)1 3       D) друг отговор 

 

Задача 10 В един отбор по лека атлетика четирима състезатели  тренират едновременно  бягане  и  дълъг скок  ,а  трима от тях не тренират нито бягане, нито дълъг скок .Ако  е известно ,че трима тренират само дълъг скок и двама само бягане, определете  от колко спортиста е съставен отбора ?

А)14      B)12        C)1 3       D) друг отговор 

 

Задача 11  Три  пакета,  тежат съответно  5 килограма, 7 килограма и 8 килограма. Добавяме четвърти пакет ,който е такъв  , че  сбора от килограмите  на два от пакетите да е равен на сбора от килограмите на   другите два пакета ? Колко килограма може да е четвъртия пакет ?

 

А)4  и 6      B) 6 и 10       C) 5 и  6        D) друг отговор 

 

Задача 12  Едно  двуцифрено  число ще наричаме щастливо ,ако разликата от цифрите му е  равна на 4  .Колко са щастливите двуцифрени числа ?

А)9      B)8       C)11      D) друг отговор 

 

Задача 13  Бисер   започнал да обядва в 11:08 часа (11 часа  и  8 минути), а Стоян  в 11:02, като той приключил с обяда   в 11:33. Ако Бисер  е обядвал  10  минути по-малко от Стоян , в колко часа е завършил обяда си ?

                                   А) 11:29; B) 11:30; C) 1:39; D) 11:40

 

 

Задача 14 Кифла  и  половина  струва  60  стотинки.Колко струват   две кифли ?

 

А)90 стотинки       B)80 стотинки        C)70 стотинки       D) друг отговор 

 

Задача 15 В спортна  зала  са  разположени 5 реда с по 12 стола на всеки ред .Местата са номерирани като се започне  от първия ред с място №1.В кой ред  е разположен стол с номер 37 ?

 

А)3      B)2        C)4         D) друг отговор          

КЛЮЧ  ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

C

C

B

A

C

A

B

A

B

D

C

A

B

C

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg