В помощ на участниците в състезания и олимпиади по математика от 2-ри до 7-ми клас - за можещите и за по-малко талантливите, но упоритите .
dauchimmatematika.alle.bg

Тест по математика за 1 клас : Текстови и логически задачи

Съдържание :


1.Тест №1: ТЕКСТОВИ И ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ  СЪС СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 10 


2.Тест №2:НИВО  ЛЕСНИ : ТЕКСТОВИ И ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ  СЪС СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 20 .


3. Тест №3: НИВО  ТРУДНИ : ТЕКСТОВИ И ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ  СЪС СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 20 

 

Подготвителни задачи

 

 

ТЕСТ  №1

ЗА

   1 КЛАС

 

ТЕМА:

 

ТЕКСТОВИ  ЗАДАЧИ

 

     

 

ВХОДНО НИВО

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ  ДО 10

 

  

 

 

ТЕСТ  №2

ЗА

   1 КЛАС

 

ТЕМА:

 

ТЕКСТОВИ  ЗАДАЧИ

 

     

 

 НИВО  ЛЕСНИ

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ  ДО  20  

 

 

 

Задача 1  .  Баскетболна топка струва  10 лева, а   футболната   – с 5  лева   повече. Колко струва  футболната топка ?

 

А)  16           Б) 14        В)15                   Г) друг отговор

 

 

 

 

Задача 2 . На олимпиада  по математика   Петър  има  17 точки  , а  Мими    – с  6  точки   по –малко . Колко  точки  има Мими  ?

 

А)  11           Б) 12        В)14                   Г) друг отговор

 

 

 

Задача На полянка  има  едно   куче, едно  коте    и    две кокошки .Колко  са краката на всичките животни  на поляната ?

 

А)  11           Б) 12           В) 14                    Г) друг отговор

 

 

 

 

Задача 4  В магазина  има   18  кукли  от три различни серии  - говорещи , плачещи и  движещи се .Куклите ,които говорят  и се движат са общо  9 .Колко кукли могат да плачат?  

A) 7                   B) 10          C)  9           D) друг отговор

 

 

 

 

Задача 5 Сборът   от   числата   по редове   и  стълбове е  винаги   15  . Кое число постави в  жълтото  квадратче ?

 

 

7

8

?

 

 

6

5

 

А)  7           Б) 3           В)4                    Г) друг отговор

 

 

 

 

Задача Живко от първи клас  подредил таблица с животни , така ,че  на всеки ред ,колона и по диагонал   е поставил  по едно  от четирите животни –куче,коте ,зайче и пиле  . Кое животно  е поставил  Живко  в клетка с номер 6 ?


А)  куче            Б) коте            В)  зайче                   Г)  пиле  

 

 

 

 

Задача 7.  Кое е числото в последната клетка  ? 

1

4

7

10

13

?

 

                             A) 15         B) 19       C) 16        D) друг отговор

 

 

Задача 8. Първокласник   има  20  стотинки.Купил си  дъвка  за  14 стотинки .Останали ли  му  две  монети  .Кои са те :

A) 1 ст. и  2 ст.   

B)  2ст.  и  5  ст.    

C) 1 ст. и  5ст.     .

D) 2 ст.  и   4 ст

 

 

 

Задача 9. Стоян има две сестри и  трима братя .Колко братя и колко сестри има неговата  сестра Петя ?

A) трима    братя и    три    сестри

Б) трима    братя и   две  сестри

В) четирима братя и две  сестри

Г) четирима  братя и  една сестра

 

 

. Задача 10.  След като Митко дал 5 играчки  на едно дете , а Веско 3 ,на двамата им останали  по 8  играчки .Колко играчки е имал Митко и  колко  Веско ?

А) 14   и  1 5                Б) 11 и 8                            В) 8 и 13                            Г) 13 и  11 

 

 

 

Задача 11.  В една кошница  има   плодове  - общо  16 . От тях 7 са ябълки .Крушите  са с  3  по - малко от ябълките , а останалите са  праскови . Колко са прасковите ?

 

A)3                                           Б)4                           В)5                            Г)6   

 

 

Задача 12 .На   мен  не  ми достигат  4  стотинки за да си купя дъвка от  15 стотинки ,  а на брат ми  му останаха   5 стотинки  , след като си  купи  същата дъвка .С колко стотинки  парите на брат ми са повече от моите ?

А) 5                             Б) 6                                    В) 7                                  Г) 9

 

 

 

Задача 13 .  Две ябълки  заменяме за една праскова  , а   една   праскова  за  6  череши .С колко череши ще заменим една ябълка  ?

 

A)1                      Б)2                             В)3                      Г)6 друг отговор    

 

 

 Задача 14   Димитър  има  няколко колички  - бели и червени . Ако белите са с три повече от червените , то играчките на Димитър са :

A) 4  червени    и  8 бели       

B) 6 бели   и  9 червени       

C) 6 червени   и  9  бели      

D) друг отговор

 

 

Задача 15 В една торбичка има 16 ореха .Влязла мишката и изяла  два ореха в повече,отколкото са останали в торбичката .Колко ореха е изяла мишката ?

     А)7         B) 8          C)9            D) друг отговор 

 

 

КЛЮЧ  ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

А

Б

С

В

В

С

С

Г

Г

В

Г

В

С

С

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ  №3

ЗА

   1 КЛАС

 

ТЕМА:

 

ТЕКСТОВИ  ЗАДАЧИ

 

     

 

 НИВО  ТРУДНИ 

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ  ДО  20 

 

 

 

 

Задача 1. Роси ,  Ани   и  Боряна  ,  участвали в състезание  по математика  , и   заели  първите три места.Роси  не била нито първа, нито втора ,а  Ани  не е  била  на второ място.На  кое място е била Боряна  ?

 А) първо            B) второ             C) трето             D) друг отговор

 


Задача 2. Задачите  за първи клас са с две по-малко от задачите за втори клас . Ако общо са  20 , то първокласниците са решавали  : 

А)10 задачи       B) 9 задачи               C)  8 задачи               D)друг отговор

 

 

Задача 3.  За Великден ,  Виолета боядисала   червени  яйца   , а  Габриела – сини .  .Ако  Габриела   замени  едно  синьо  яйце за  три червени , то  двете ще имат по-равен брой яйца  . С  колко  червените са в повече от сините яйца ?  

А)  с   2  брой     B)  с    3 броя                C)  с  4  броя               D)друг отговор

 

 

Задача 4. В овощна градина има  15 дръвчета  –ябълки,  круши  и  праскови. Ябълките  и   крушите  са   9   , а крушите   и    прасковите   – 10 . Колко са  ябълковите,крушовите и прасковените дръвчета ?

А) 8 , 5 , 2

Б) 7 , 4, 4

В) 5 , 4 , 6

Г) 6 , 3, 6

 

 

 

 

Задача 5 . В купата за плодове има  жълти и червени ябълки  и жълти и червени круши     .Всички  жълти плодове са   8 , а  ябълките са  12 . Ако  жълтите круши са 5, то червените ябълки  са :

А)8                      B)9                    C)10                       D )друг отговор

 

 

 

 

Задача 6.   На поляната има повече  зайчета  ,отколкото кокошки .Ако   броят   на   краката на  кокошките и  зайците      е   18  ,то на поляната има  :

А)  5  заека        B) 3   заека        C) 4 заека            D ) 2 заека

 

 

Задача 7.Колко са правоъгълниците    на картинката?

А)15                     B)16                  C)17                    D )друг отговор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8.  В турнир по футбол всеки  отбор  играе само по веднъж с всеки от останалите отбори .Ако  играят три отбора  , то те ще изиграят :   

              A)3  мача                  Б)4  мача           В) 5  мача          Г )6 мача

 

 

Задача 9.  В турнир по футбол всеки  отбор  играе само по веднъж с всеки от останалите отбори .Ако  са изиграни  6 мача , то отборите са :

              A) два                  Б)три            В) четири           Г ) пет  

 

 

 

Задача 10  . Сборът на две числа е    9  ,   а    разликата им    5  .Числата са :

A) 1 и  8          Б)   2 и 7               В) 3 и 6             Г) 4 и 5    

 

                   

 

Задача  11  .В  редица са подредени  няколко деца .Вляво от Стоян има  5 деца в повече отколкото отдясно .Ако децата  от дясната му страна са  6 , то в редица  са подредени :

А)16    деца                 B)17 деца                     C)18  деца                    D )друг отговор

                 

                                                  

 

 

 

ЗАДАЧИ  С ОПИСАНИЕ

 

 

Задача 12.Асен, Боян и Васил имат общо 20 монети. Асен има повече от 4 монети, Васил –по-малко от 9. Боян има повече от Асен и по-малко от Васил. Кой колко монети има?

Асен –............ Боян –............Васил –

 

   (Великденско математическо състезание , 2015 година )   

 

Решение .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Отговор ...............................................

 

 

 

Задача 13 .. По колко начина можем да разделим 4 еднакви бонбона между две деца, така , че всяко от тях да получи поне един бонбон?

 

   (Математически турнир „Математика без граници „  2015 година )   

 

Решение .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Отговор ...............................................

 

 

 

 

 

 

Задача 14.В магазин се продават бонбони, всеки с отделна обвивка.За всеки три обвивки от изядени бонбони купувачът , може да получи  един безплатен бонбон. Алекс има достатъчно пари да си купи само  7 бонбона.  Колко е най-големият брой бонбони, които той може да получи в  магазина?

 

   (Математически турнир „Математика без граници „  2015 година )   

 

Решение .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Отговор ...............................................

 

 

 

Задача 15. Колко са числата, които са по-малки от 18, и в записа им има поне една цифра 1?

 

   (Математически турнир „Математика без граници „  2015 година )   

 

Решение .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Отговор ...............................................

 

 

 

 

 

Задача 16. Сборът от числата на три последователни страници на една книга е 18. Кое

число е номера на следващата страница ?

Математически турнир „Математика без граници „  2015 година )   

 

Решение .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Отговор ...............................................

 

 

 

КЛЮЧ  ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B

В

С

В

В

С

В

А

В

Б

С

 

РЕШЕНИЕ  НА   ЗАДАЧИТЕ   С ОПИСАНИЕ

Задача 12.

 

Отговор .Асен –5............ Боян –.7...........Васил –8

 


Задача 13.

Решение .....

·         Първото дете  получава  1 бонбон ,а второто 3

·         Първото дете  получава  3 бонбона ,а второто 1

·         Двете деца получават  по два бонбона

Отговор .....3 начина ..........................................

 


Задача 14.

Решение .....

·         Първо купува три бонбона  ,изяжда ги  и получава един бонбон подарък  

·         Купува още два  и изяжда трите .Получава един  бонбон подарък

·         Купува  отново два  ,изяжда трите и получава  един бонбон подарък

Отговор ..........10 .....................................

 


Задача 15.

Решение ....1, 10,11,12,13,14,15,16 и 17

Отговор ..........9 .....................................

 


Задача 16.

Решение ...Страниците са : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ,12  ........................

 

Само  5+6+7=18 

Отговор .....8 страница ....................................

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg